ReadyPlanet.com


เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


ข้าพเจ้าภูมิใจที่ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเช่นเดียวกับหัวใจของพสิกนิกรไทยทุกคนที่ภูมิใจเช่นเดียวกับข้าพเจ้าผู้ตั้งกระทู้ ร้อย.๒ รพศ.๔ พัน.๑ :: วันที่ลงประกาศ 2012-01-16 17:35:15 IP : 192.168.184.18


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3322636)

 พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ 
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา 
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา 
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ 
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย 
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน.สร.๑ พล.๑ รอ. (21106c-at-rta-dot-mi-dot-th)วันที่ตอบ 2012-01-29 23:44:47 IP : 125.26.35.55


ความคิดเห็นที่ 2 (3322930)

เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไป

ผู้แสดงความคิดเห็น รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (surasakhospital-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-31 14:40:31 IP : 172.168.1.86


ความคิดเห็นที่ 3 (3323632)

มหากษัตริย์นักพัฒนา ทรงยึดปรัชญา
ความพอเพียงเลี้ยงชีพชน
พออยู่พอกินขจัดจน พอดีแห่งตน
อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
พระดำริโครงการมากมี รวบรวมทฤษฎี
เพื่อประโยชน์พสกนิกร
พระเกียรติคุณบวร เกริกไกรกำจร
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ส.อ.ธนพร วันที่ตอบ 2012-02-06 10:40:45 IP : 210.246.186.243


ความคิดเห็นที่ 4 (3324155)

Long Live The King ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์คุ้มครองพระองค์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ผู้แสดงความคิดเห็น mpmtb42 วันที่ตอบ 2012-02-10 10:50:53 IP : 171.5.111.205


ความคิดเห็นที่ 5 (3324558)

  ร้อยรักร้อยล้านดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟัน ให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
ทรงพระเจริญ

ผู้แสดงความคิดเห็น KK. วันที่ตอบ 2012-02-13 20:11:14 IP : 180.183.130.71


ความคิดเห็นที่ 6 (3324614)

 อธิษฐานให้บ้านเมืองจงเรืองรุ่ง 
และผดุงปกติสุข มิทุกข์ร้อน 
เพื่อความสุขสวัสดีนิรันดร 
ถวายพระพรฯ แด่ในหลวงของปวงไทย 
ด้วยทุกฝ่ายในชาติปรารถนา 
จะรักษาหน้าที่นี้เป็นใหญ่ 
เต็มกำลังสติปัญญาและจริงใจ 
มุ่งยกให้ประโยชน์ล้วนแก่ส่วนรวม 
โดยเข้าใจหน้าที่อย่างกระจ่างชัด 
ปฏิบัติเที่ยงตรงไปไม่หละหลวม 
เพราะถิ่นไทยนี้หรือคือส่วนรวม 
ที่ควรร่วมใจกันให้มั่นคง 
แล้วความสุขสวัสดีที่มุ่งหมาย 
จะเฉิดฉายได้ตามความประสงค์ 
งามหน้าที่ ทุกถิ่นไทยใฝ่ดำรง 
คือพระพรที่ลัดตรง “ทรงพระเจริญ”

ผู้แสดงความคิดเห็น cavalry19 (cav19_2010-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-02-14 11:13:30 IP : 183.89.22.8[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470