ReadyPlanet.com


อยากให้กองพลเปิดหลักสูตร"ซ่อมเครื่องมือการเกษตร"


กระผมอยากให้ทากกองพลเปิดหลักสูตรซ่อมเครื่องยนต์เล็กหรือซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร เพราะว่าตัวกระผมเองเห็นว่าทุกๆหน่วยต้องใช้ เวลาซ่อมในแต่ละครั้งต้องมีค่าใช้จ่ายสูง เห็นว่าจะเป็นการดีถ้าทางกองพลจะเปิดหลักสูตรประเภทนี้หรือเทียบเคียงก็ได้ครับได้โปรดพิจราณาด้วยครับผู้ตั้งกระทู้ อนุสรณ์ :: วันที่ลงประกาศ 2012-05-10 17:41:03 IP : 171.4.117.150


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470