ReadyPlanet.com


การใช้คำขวัญภาษาอังกฤษของ ทบ.


ผบ.ทบ.อนุมัติให้จัดทำคำขวัญ ทบ."เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์และประชาชน "  เป็นภาษาอังกฤษ ให้หน่วยใน ทบ.ได้นำไปใช้คู่กับคำขวัญภาษาไทย เพื่อให้มีความเป็นสากลและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ให้ใช้ข้อความ  "For  Country, Religions, Monarchy, and  People"ผู้ตั้งกระทู้ ฝกม.พล.ร.๙ :: วันที่ลงประกาศ 2012-11-16 11:59:19 IP : 223.206.188.178


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470