ReadyPlanet.com


ทหารอาชีพ


ทหารอาชีพ คือทหารที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีทั้งด้านจิตใจและวิญญาณเพื่อรับใช้ชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   มีความเสียสละอดทนเป็นที่ตั้งและพร้อมเสมอที่จะยอมพลีชีวิต เลือดเนื้อเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอน ทหาร   ทุกคนต้องตระหนักและสำนึกเสมอว่าอาชีพของตนนั้นเป็นอาชีพที่ไม่ได้ทำงานเพื่อเงิน ทหารไม่ใช่มนุษย์เงินเดือน        ทหารนั้นทำงานโดยเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเป็นเดิมพัน     ต้องเสี่ยงเป็น เสี่ยงตายเพื่อชาติเพื่อประชาชน โดยไม่หวัง     อามิสสินจ้างความผูกพันเป็นส่วนตัว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ          เป็นทหารทั้งกายและใจผู้ตั้งกระทู้ ผู้มาเยือน :: วันที่ลงประกาศ 2008-01-29 14:49:27 IP : 61.19.66.38


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (936437)

เหมือนที่เราเคยโพสเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำเพชร วันที่ตอบ 2008-01-29 18:12:34 IP : 203.113.67.105


ความคิดเห็นที่ 2 (937910)
อยากโพสอีก ทหารบางคนจะได้ไม่หลงลืม
ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้มาเยือน วันที่ตอบ 2008-01-30 15:22:33 IP : 61.19.66.129


ความคิดเห็นที่ 3 (939558)

ทหารอาชีพ     หมายถึง   ทหารที่ปฏิบัติงานอย่างมีอุดมคติ  เห็นประโยชน์หน่วยมาก่อน  ประโยชน์ตน

-            รู้ขอบเขตและความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ของตน  และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   มุ่งมั่นให้ภารกิจของหน่วยสำเร็จสมความมุ่งหมาย  รวดเร็ว  ทันเวลา  รักชื่อเสียงหน่วย

-            พัฒนาความรู้  ความสามารถตรงตามหน้าที่   ใช้ประโยชน์ได้ในกองทัพอย่างต่อเนื่อง  เหมาะสมตามสภาพของสมอง  กำลังกาย  และโอกาสที่เอื้ออำนวย

-            ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา และทหารอาวุโสตามโอกาสที่เหมาะสม

-            เคารพรุ่นพี่  ยินดีให้เกียรติรุ่นน้อง  ปองดองในรุ่นเดียวกัน

-            ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามควร

อาชีพทหาร    หมายถึง    ทหารที่ปฏิบัติงานอย่างมีอุดมคติฉ้อฉล  มุ่งประโยชน์ตนก่อนประโยชน์หน่วย

-            รู้ขอบเขตและความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ของตน  แต่ไม่ชอบทำ กลับไปแย่งหน้า

       ที่ของผู้อื่นทำ  เพื่อผลประโยชน์ใส่ตน  ภารกิจของหน่วยสำเร็จหรือไม่   ไม่สำคัญ ทั้งชอบ 

                           ขยันต่อหน้านาย 

-            ความรู้ความสามารถไม่สำคัญ ให้นายดันเข้าตำแหน่งสูงไว้ก่อน

-            ชอบคุยว่าตัวเองรอบรู้  ตำหนิผู้อื่นว่าด้อยกว่า  ทั้งที่เอาขี้ปากบุคคลที่ตนเองว่า  มาคุย

        ยกตัวเอง  (เข้าทำนองกลองจัญไร ดังได้โดยไม่มีใครตี )

-            ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา และทหารอาวุโส  เกินความเหมาะสม  จนกลายเป็นประจบสอพลอ  เหมือนล่อให้นายหลงผิด

-            งานเสี่ยงไม่เอา   งานเศร้าชอบเสนอหน้า   งานขี้ข้าชอบนัก

-            เหยียบย่ำรุ่นพี่ ย่ำยีรุ่นน้อง  ฟ้องรุ่นเดียวกัน   เพื่อฉันท์คนเดียว

-            ผู้น้อยไม่เกี่ยว  พาผู้บังคับบัญชาเที่ยวดีกว่า ผลตามมาสองขั้น ใครแห้งเหี่ยว ช่างหัวมัน  

              หน่วยใดกองใดมี ทหารอาชีพ เป็นส่วนมากและอยู่ในตำแหน่งหลักๆ  เชื่อได้แน่นอน  หน่วยนั้นกองนั้นไม่ค่อยมีปัญหา  กำลังพลส่วนใหญ่จะมีความสุขในการทำงาน   การพัฒนากองทัพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ความข้องขัดจะน้อยลงเพราะการแก่งแย่งผลประโยชน์ตนมีน้อย  แม้องค์กรอื่นให้ประโยชน์สูงกว่าก็จะอยู่กันช่วยพัฒนากองทัพ

 

              แต่ถ้ากองใดหน่วยใดมี อาชีพทหาร  เป็นส่วนมาก  ก็จะทำให้กองนั้น  หน่วยนั้นหาความสงบความเจริญได้ยากยิ่ง  เนื่องจากการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในประโยชน์ตน  ผลักภาระรับผิดชอบให้กับลูกน้อง

ปฏิบัติ  พวกนี้จะไม่มีอุดมคติทหาร  ไม่รักหน่วย รักกองทัพอย่างจริงใจ  เอาตนเองเป็นหลัก พร้อมที่จะทิ้งกองทัพได้ทันที   เมื่อองค์กรอื่นให้ประโยชน์และโอกาสดีกว่า 

              ยุกต์ใดสมัยใด พวกไหนมีจำนวนมากกว่า  ย่อมชี้ให้เห็นชะตาของชาติบ้านเมืองในบางอย่างได้ชัดเจน   ทั้งในประวัติศาสตร์และปัจจุบัน   เคยตั้งข้อสังเกตกันบ้างหรือไม่ 

              เราเคยถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  ไว้ว่าอย่างไร   จำได้และทำได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น . วันที่ตอบ 2008-01-30 16:59:16 IP : 222.123.152.57


ความคิดเห็นที่ 4 (939560)
    เช้ามาสาย         กว่ากำหนด             อ้างรถติด                  

     บ่ายก็คิด            แต่จะกลับ              อ้างรับบุตร

     งานของหน่วย    ไม่มั่นคง               ทรงกับทรุด

     ในที่สุด               งานค่อย ค่อย        ถอยเข้าคลอง

     งานของตน          ทำได้                   ไม่ราบรื่น

     งานคนอื่น             ชอบเลี้ยว             ไปเกี่ยวข้อง

     ไฟในตา                ลุกโชน                จนโปนพอง

     ถ้าเพื่อนพ้อง          ได้สองขั้น            ปากสั่นเอย

ผู้แสดงความคิดเห็น . วันที่ตอบ 2008-01-30 17:02:04 IP : 222.123.152.57


ความคิดเห็นที่ 5 (939569)

อย่าอิ่มเมื่อเขาอด

อย่างดเมื่อเขาขาดแคลน

อย่าแขวนเมื่อเขาเสนอแนวความคิ

หลอมหัวใจดวงนิดๆของพวกเข

 ให้เป็นหนึ่งเดียวกับเราให้ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น . วันที่ตอบ 2008-01-30 17:05:35 IP : 222.123.152.57


ความคิดเห็นที่ 6 (939580)

นักรบจะไม่ทิ้งศพเพื่อน

ให้เดียวดายเป็นอันขาด

นี่ก็ถือเป็นประเพณีทหาร

ผู้แสดงความคิดเห็น . วันที่ตอบ 2008-01-30 17:10:00 IP : 222.123.152.57


ความคิดเห็นที่ 7 (939600)

ประเพณีการไหว้เมื่อไปราชการ...

-    การไปราชการ หรือราชการสนาม นอนในสนามรวมกัน  หรือ แยกกันก็ตาม  หรือนอนอาคารบ้านพักรับรอง  โรงแรม ฯในแต่ละวันเมื่อตื่นนอนครั้งแรกเมื่อพบกัน  ผู้อ่อนอาวุโสกว่าจะกล่าวสวัสดีพร้อมยกมือไว้(ยังไม่แต่งเครื่องแบบ) ทุกวัน   ในห้องเดียวกันก็ทำ(ถึงแม้นอนสองคน)  ผู้ใต้บังคับบัญชา ทำผู้บังคับบัญชา  เป็นการให้เกียรติ ผู้บังคับบัญชา และผู้อาวุโส

-   นี่ก็ประเพณีทหารยึดถือปฏิบัติเคร่งครัดมาก  โดยเฉพาะเหล่ารบ ภาคพื้นทั้งสามเหล่าทัพ   และเหล่าอื่นที่เคยทำงานร่วมกัน  ควรแนะนำบอกต่อ  ประเพณีให้เกียรติผู้อาวุโสอย่างนี้ เป็นประเพณีไทยแท้  สามารถบอกวินัยผู้ร่วมงานได้ด้วย  ทหารที่เข้ารับราชการใหม่ทุกระดับ " ต้องรู้ไว้ปฏิบัติ เพื่อเสริมบุคลิคเด่นของตัวเอง ได้ด้วย"

-  ทหารเรา กับผู้อาวุโส  จะเกลียดจะรักอย่างไร  ก็ต้องให้เกียรติกันอยู่เสมอ  ยกเว้นเมื่อออกไปเป็นนายทหารนอกราชการแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง   เพราะอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างน้องๆ และรักษาประเพณีที่ดีดีของทหารไทยทั้งสามเหล่าทัพเอาไว้

ผู้แสดงความคิดเห็น . วันที่ตอบ 2008-01-30 17:15:31 IP : 222.123.152.57


ความคิดเห็นที่ 8 (939605)

" ไม่มีสิ่งใดที่ทหารทำไม่ได้  ไม่ได้..ไม่ได้  ไม่ได้..ต้องได้ "(ไม่ได้ คำแรกเป็นนาม คำที่สองเป็น กริยา)

ผู้แสดงความคิดเห็น . วันที่ตอบ 2008-01-30 17:17:12 IP : 222.123.152.57


ความคิดเห็นที่ 9 (939801)
หุหุ ชอบจัง
ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำเพชร วันที่ตอบ 2008-01-30 19:23:31 IP : 203.113.67.103


ความคิดเห็นที่ 10 (940568)

หืม..ชักอย่าเป็นทหารกะเค้าบ้างซะแล้วสิ..

แต่สอบม่ายผ่านซะที....

ผู้แสดงความคิดเห็น ..โต..โต้.. วันที่ตอบ 2008-01-31 09:00:17 IP : 125.27.235.85


ความคิดเห็นที่ 11 (941110)

ปลื้มใจที่ได้เป็นแฟนทหาร (เรือ)

ผู้แสดงความคิดเห็น ผ้าแดง วันที่ตอบ 2008-01-31 15:28:49 IP : 203.113.56.14


ความคิดเห็นที่ 12 (941203)
ผู้แสดงความคิดเห็น . วันที่ตอบ 2008-01-31 16:21:18 IP : 117.47.67.9


ความคิดเห็นที่ 13 (942319)

แฟนนุ้ยทหารบกค่ะ  พี่ผ้าแดง

ผู้แสดงความคิดเห็น นุ้ย วันที่ตอบ 2008-02-01 11:10:52 IP : 203.113.17.172


ความคิดเห็นที่ 14 (942340)
 
ผู้แสดงความคิดเห็น นุ้ย วันที่ตอบ 2008-02-01 11:21:55 IP : 203.113.17.172[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470