ReadyPlanet.com


เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการ SMS “ทันใจ ห่วงใยใต้”


โครงการ SMS “ทันใจ ห่วงใยใต้” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก่อความไม่สงบ และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากมุนษย์เป็นผู้ก่อ โดยจะต้องลงทะเบียนใน www.crisisthailand.com ข้อรับข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านระบบมือถือ โครงการนี้อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติผู้ตั้งกระทู้ crisisthailand.com :: วันที่ลงประกาศ 2008-09-19 01:51:17 IP : 125.24.171.129


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470