dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletความรู้เรื่องกฏหมายทหาร
bulletมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับ กห.
bulletแบบพิมพ์ สบ.ทบ. ด้วยคอมพิวเตอร์
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
bulletคำสั่งกองทัพบก
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
- ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ให้กับ พล.ร.๙

 
จัดซื้อ-จัดจ้าง กองพลทหารราบที่ 9

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ให้กับ พล.ร.๙
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ให้กับ พล.ร.๙
- ประกวดราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ให้กับ พล.ร.๙
- ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร ให้กับ พล.ร.๙
- ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง 500 คน และอาคารโรงประกอบเลี้ยง ให้กับ พล.ร.๙
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ้อมบำรุงปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมายเลข ๑๓๖๙/๓๗ ของ ร.๒๙ ให้กับ พล.ร.๙
- ประกวดราคางานจ้างซ้อมบำรุงปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมายเลข ๑๓๖๙/๓๗ ของ ร.๒๙ ให้กับ พล.ร.๙
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างศักยภาพคนชุมชนในการสร้างความมั่นคงกิจกรรมปรับปรุงสนามฟุตบอล ให้กับ พล.ร.๙
- ประกวดราคาโครงการเสริมสร้างศักยภาพคนชุมชนในการสร้างความมั่นคงกิจกรรมปรับปรุงสนามฟุตบอล ให้กับ พล.ร.๙
- ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ ๒
- ประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ใช้ในภูมิประเทศขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ซีซีกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470