ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
ประวัติของหน่วย

 

 

 
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลงในปี พ.ศ.๒๔๘๔ เวียดนามได้ประกาศที่จะต่อสู้กับฝรั่งเศส เพื่อให้ เวียดนาม หลุดพ้นจากสภาพการเป็น อาณานิคมของฝรั่งเศส ได้มีการสู้รบกัน อย่างหนัก เป็นเวลา ถึง ๘ปี จนกระทั้ง ประเทศฝรั่งเศสยอมรับความปราชัย และได้มีการ ลงนามใน "อนุสัญญาเจนีวา พ.ศ.๒๔๙๗" ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงมีผลให้เวียดนามถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ โดยเส้นขนานที่ ๑๗ องศาเหนือ เป็นเส้นแบ่งเขตเวียดนามเหนือ ยึดถือ การปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ภายใต้การนำของ โฮจิมินห์ ซึ่งพยายาม ที่จะรวมเวียดนาม ทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันจึงได้ส่งกำลัง กอง โจรเวียดกง เข้าก่อกวนและแทรกซึมเข้าไปในเวียด นามใต้ อย่างต่อเนื่องในพ.ศ.๒๕๐๘ เวียดนามใต้ ตกอยู่ ในจุดล่อแหลม พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐบาลสหรัฐ อเมริกาได้ส่งกำลังทหาร เข้าไปปฏิบัติการใน เวียดนาม ใต้ พร้อมด้วยกำลังทหารของพันธมิตร อีก ๖คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์, สเปน, ฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้และประเทศไทย สงครามเวียดนาม จึงได้เริ่มตั้งแต่ นั้นเป็นต้นมา ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติ อนุมัติหลักการให้ความ ช่วยเหลือทางทหารแก่รัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนาม จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้น เรียกว่า "กรมทหารอาสาสมัคร" (กรม อสส.) มีภารกิจในการรบเป็นหลัก และปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเป็นรอง ถือว่าเป็นกองกำลังทหารไทยหน่วยแรก ที่ปฏิบัติการรบในเวียดนาม ได้สมญานามว่า "จงอางศึก" หลังจากที่ กรมทหาร อาสาสมัคร เดินทางไปปฏิบัติการรบในสาธารณรัฐเวียดนาม เป็นเวลา ๑ ปี กองทัพบกได้ มอบให้คณะกรรมการพิจารณา เตรียมการส่งกำลังไปผลัดเปลี่ยน กรมทหารอาสาสมัคร และเพิ่มเป็น ๑ กองพลทหารอาสาสมัคร 
 

 

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๑ จึง มีคำสั่งจัดตั้ง "กองพลทหารอาสาสมัคร " บรรจุมอบเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก มีที่ตั้งปกติ ณ ค่ายกาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และไปปฏิบัติการรบ ในสาธารณรัฐเวียดนาม มีสมญานามเป็น ที่รู้จักกัน ในนามว่า "กองพลเสือดำ"

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ กองทัพบกได้ออกคำสั่งตั้งกองพลใหม่ขึ้น บริเวณ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยแปรสภาพ กองพลทหารอาสาสมัคร " กองพลเสือดำ" เป็นกองพลใหม่ ขนานนามว่า "กองพลที่ ๙" เหตุผลว่าเป็นครบรอบปี ๒๔ แห่งวันรัชดาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ ๙ และเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๗ กองทัพบกได้ขนานนาม ค่ายที่ตั้ง กองพลที่ ๙ ว่า "ค่ายกาญจนบุรี"

 

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ กองทัพบกได้ออกคำสั่ง ให้เปลี่ยนนามจากหน่วยเดิม กองพลที่ ๙ เป็น กองพลทหารราบที่ ๙ เป็นกองพลเดียว ในกองทัพบกที่มีหน่วยขึ้นตรงอยู่ในพื้นที่เดียวกันบนเนื้อที่ประมาณ ๖๖,๗๕๒ ไร่ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๓ กองทัพบกได้มีประกาศ ขอพระราชทานเปลี่ยนนามค่ายใหม่จากเดิม ค่ายกาญจนบุรี เป็น "ค่ายสุรสีห์" อันเนื่องมาจากสถานที่ตั้ง กองพลทหารราบที่ ๙ เดิมเป็นสมรภูมิสงคราม ทุ่งลาดหญ้าใน สงครามเก้าทัพ เมื่อ พ.ศ.๒๓๒๘ กองทัพไทย โดย สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ ๑ ( เจ้าพระยาสุรสีห์ ) เป็นแม่ทัพ ได้มีชัยชนะแก่ข้าศึก ได้อย่างสมบูรณ์ โดยทำการรบแตกหัก ณ พื้นที่ตั้งค่ายสุรสีห์แห่งนี้

 

 

ประวัติการปฏิบัติราชการสนาม ของกองพลทหารราบที่ ๙
๑. ค.ศ.1968 - ค.ศ.1970 SOUTH VIETNAM (ปฏิบัติการรบในเวียดนามใต้ "กองพลเสือดำ")
๒. พ.ศ.๒๕๑๕ - พ.ศ.๒๕๑๖ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย (ปฏิบัติการตามแผนยุทธการสามชัย)
๓. พ.ศ.๒๕๑๖ - พ.ศ.๒๕๑๗ เชียงราย พะเยา น่าน (ปราบปราม ผกค.)
๔. พ.ศ.๒๕๑๗ - พ.ศ.๒๕๒๔ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย (ปราบปราม ผกค.)
๕. พ.ศ.๒๕๒๔ -พ.ศ.๒๕๒๕ ปราจีนบุรี (ภารกิจป้องกันชายแดนด้านตะวันออกในเขต ทภ.๑)
๖. พ.ศ.๒๕๒๖ - พ.ศ.๒๕๒๗ ประจวบคีรีขันธ์ (ลดเงื่อนไขสงครามการปฏิบัติของพรรคคอมมิวนิตส์ แห่งประเทศไทย )
๗. พ.ศ.๒๕๒๙ - พ.ศ.๒๕๓๐ อ.ทองผาภูมิ (ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ๑๒)
๘. พ.ศ.๒๕๓๑ อ.สังขละบุรี (ป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย กรณีการแย่งพื้นที่ อ.พญาตองซู ของ ชกน.)
๙. ค.ศ.1989 - ค.ศ.1999 SOUTH KOREA(หน่วยแยก ทบ.ไทย ประจำบก.สหประชาชาติ)
๑๐. พ.ศ.๒๕๓๘ - ปัจจุบัน ชายแดนด้านตะวันตกกาญจนบุรี ถึง ประจวบคีรีขันธ์
๑๑. ค.ศ.2002 EAST TIMOR (กกล.รักษาสันติภาพ ๙๗๒ ไทย/ติมอร์)
๑๒. ค.ศ.2003 - ค.ศ.2004 IRAQ (ชุดทหารเสนารักษ์ร่วมปฏิบัติภารกิจใน กกล.ฉก.๙๗๖ ไทย/อิรัก)
๑๓. พ.ศ.๒๕๔๗ ชุมพร-ระนอง (สนับสนุน ทภ.๔ ในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศชายแดนไทยพม่า)
๑๔. พ.ศ.๒๕๔๗ - ปัจจุบัน ยะลา (แก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)

 

 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470