dot dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletความรู้เรื่องกฏหมายทหาร
bulletมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับ กห.
bulletแบบพิมพ์ สบ.ทบ. ด้วยคอมพิวเตอร์
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
bulletคำสั่งกองทัพบก
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
คณะกรรมการชมรมแม่บ้าน ทบ.ค่ายสุรสีห์ article

คณะกรรมการอำนวยการ

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                    

                                                                                            นางรมิดา   อินทรเจริญ

                                                                                                                   ประธานคณะกรรมการฯ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                               

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                            

                                                                                 รองประธานคณะกรรมการฯ            รองประธานคณะกรรมการฯ

                     

                                                                                  

                                                                                                 

                กรรมการฯ                           กรรมการฯ                          กรรมการฯ                          กรรมการฯ                              กรรมการฯ

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                  

                                   กรรมการฯ                                              กรรมการฯ                                          เลขานุการฯ

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 
กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470