ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
หลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย

หลักนิยมในการรบนี้ พ.อ.ดนัย  บุญตัน  รอง เสธ.พล.ร.๙ ได้คัดและนำเอกสารมาจาก FM 7-8 , FM 5 - 103 ของ ทบ.สหรัฐอเมริกา และได้ให้น้อง ๆ นายทหารสังกัด พล.ร.๙ ที่เคยไปศึกษาต่างประเทศทำการแปล ซึ่งหลักนิยมบางส่วนได้นำมาทดลองฝึก ใน พล.ร.๙ แล้ว เช่น หมู่ มว.ปล.(ร.เบา) เข้าตีในคูติดต่อ เป็นต้น หวังว่า หลักนิยมต่าง ๆ ที่ได้แปลมานี้ คงมีประโยชน์ต่อกองทัพบกต่อไปในอนาคต

- ภาพประกอบคำบรรยายการกวาดล้างคูติดต่อ 

- คำบรรยายเรื่องการกวาดล้างคูติดต่อ

- ภาพประกอบคำบรรยายรูปแบบคูติดต่อและหลุมบุคคล 

-   คำบรรยายเรื่องการฝึกทำนองรบ ๗ : การเข้าและกวาดล้างคูติดต่อ

- คำบรรยายเรื่อง ร้อย.ร.(ยก.) ในการกวาดล้างคูติดต่อ

- ภาพประกอบคำบรรยายการเจาะสนามทุ่นระเบิด 

- คำบรรยายเรื่องการเจาะช่องผ่านสนามทุ่นระเบิดและเครื่องกีดขวางลวดสนามในขั้นต้น

- ภาพประกอบคำบรรยายการเข้าตีบังเกอร์ 

- คำบรรยายเรื่องการเข้าตีบังเกอร์กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470