ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
พระมหากษัตริย์ นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ สู่...พระบิดาแห่งฝนหลวง
วันที่ 23/02/2009   11:52:08

                                                                               

 บทความเรื่อง  “ พระมหากษัตริย์ นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ สู่...พระบิดาแห่งฝนหลวง ”
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลก ที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อพสกนิกร ด้วยการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์  ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ พระราชทานโครงการ            อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการพัฒนาชาติและประโยชน์ของทุกคน 

                               

“ ฝนหลวง ”  เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในความเดือดร้อน ของพสกนิกรแล้ว ยังแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ทุกครั้งที่ประเทศไทย ต้องเผชิญภัยแล้ง หรือฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล  พืชไร่ นาข้าวเสียหาย เพราะขาดน้ำหล่อเลี้ยง ผืนดินแตกระแหง แม่น้ำลำคลองแห้งขอด นำความทุกข์สิ้นหวังมาสู่ราษฎรอย่างมากมาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิได้ทรงนิ่งเฉยจะทรงตรากตรำพระวรกายศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทรงวิเคราะห์ และพระราชทานคำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้อง              จนนำมาสู่  “ ปฏิบัติการฝนหลวง ”  ในที่สุด
 ฝนหลวง คือ  การนำกระบวนการจัดการทรัพยากรน้ำในบรรยากาศมาใช้ประโยชน์    โดยการเหนี่ยวนำไอน้ำในบรรยากาศให้กลั่นตัวเป็นละอองน้ำ ซึ่งเมื่อรวมตัวกันหนาแน่นจะทำให้เกิดเป็นเมฆ และเมื่อเร่งให้เมฆรวมตัวกันหนาแน่นจนเพิ่มปริมาณมากขึ้นจะทำให้เกิดฝนตกได้ กล่าวได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาค้นคว้าและทดลองจน ณ ปัจจุบัน สามารถบังคับฝนตกสู่พื้นที่เป้าหมายได้สำเร็จ จากสภาพแห้งแล้งกันดาร กลับกลายเป็นความสดชื่น              ชุ่มฉ่ำอีกครั้งหนึ่ง พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           ในเรื่องฝนหลวงเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบน้อมเกล้าฯ ถวายพระนามเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”   

        เนื้อเรื่องโดย หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

***************************************
 
ประชาสัมพันธ์

บัญชีสรุปรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ 18/08/2021   16:15:16
บัญชีสรุปรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ 18/08/2021   11:51:51
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน ประจำปี 2564 ตำแหน่ง พลขับรถ วันที่ 30/03/2021   13:42:51
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง เสมียน พลขับ ช่างวิทยุและตำแหน่งอื่นๆประจำปี 2564 วันที่ 18/03/2021   09:56:06
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในตำแหน่ง เสมียน พลขับ ช่างวิทยุ และตำแหน่งอื่นๆ วันที่ 11/03/2021   16:20:24
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบร่างกายในตำแหน่ง เสมียน พลขับ ช่างวิทยุ และตำแหน่งอื่นๆ วันที่ 10/03/2021   16:08:21
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในตำแหน่ง เสมียน พลขับ ช่างวิทยุ และตำแหน่งอื่นๆ วันที่ 10/03/2021   16:18:44
บัญชีสรุปรายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ หน่วย พล.ร.๙ วันที่ 03/08/2020   09:50:48
บัญชีสรุปรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี ๒๕๖๔ หน่วย พล.ร.๙ วันที่ 03/08/2020   09:34:24
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนประจำปี 63 ตำเเหน่ง พลขับรถ วันที่ 19/02/2020   14:37:25
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขับรถ ตำแหน่ง พลขับรถ ณ พัน. ขส.กรม สน.พล.ร.๙ ในวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๓ เวลา ๐๗๐๐ น. วันที่ 02/02/2020   09:46:34
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนประจำป่ี 63 ตำแหน่ง เสมียน ช่างยนต์ และ อื่นๆ วันที่ 30/01/2020   13:57:07
เลื่อนประกาศผลสอบกองหนุ่นประจำปี 2563. ให้ผู้รับการทดสอบติดตามประกาศผลทดสอบได้ทางเว็บไซต์กองพลทหารราบที่ ๙ ต่อไป วันที่ 28/01/2020   16:48:51
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง พลขับรถ เสมียน ช่างยนต์ และ อื่นๆ วันที่ 23/01/2020   14:23:08
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบร่างกาย เสมียน พลขับรถ ช่างยนต์ และอื่นๆ วันที่ 21/01/2020   12:23:30
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในตำเเหน่ง ช่างยนต์, เสมียน, พลขับรถ, เเละอื่นๆ วันที่ 07/01/2020   12:55:56
รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 25/11/2019   12:43:19
กองทัพไทยสนับสนุนยุทโธปกรณ์ให้กับ "กองกำลังสุรสีห์" ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด วันที่ 26/08/2019   13:20:12
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน ตำแหน่ง อื่น(พลสูทกรรม) และ ตำแหน่ง ช่างวิทยุ ประจำปี 62 วันที่ 10/07/2019   11:20:14
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ ตำแหน่ง ช่างวิทยุ พลสูทกรรม และ อื่นๆ วันที่ 04/07/2019   14:41:35
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบร่างกาย ตำแหน่ง ช่างวิทยุ และ อื่นๆ วันที่ 02/07/2019   16:27:22
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 29/06/2019   09:10:16
รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ 13/06/2019   21:02:32
โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์ วันที่ 05/04/2019   16:37:29
ผลงานของรัฐบาล และ คสช. วันที่ 04/03/2019   14:06:00
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เสมียน - พลขับรถ วันที่ 08/01/2019   15:39:39
คะแนนการสอบคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองหนุน ปี62 ตำแหน่ง พลขับรถ , เสมียน วันที่ 29/01/2019   13:22:08
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน ตำแหน่ง พลขับรถ , เสมียน วันที่ 24/01/2019   13:57:24
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบร่างกาย ตำแหน่ง พลขับรถ , เสมียน วันที่ 22/01/2019   11:56:04
ผลสอบทหารกองหนุน ตำแหน่ง พลขับรถ วันที่ 19/02/2018   12:47:53
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ ตำแหน่ง ช่างวิทยุ พลสูทกรรม และ อื่นๆ วันที่ 04/07/2019   14:28:06
โลกมนุษย์ ย่อมดีกว่านี้แน่ เพราะผู้ไม่ยอมแพ้ แม้ถูกหยัน วันที่ 09/04/2019   09:16:56
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุ่น ประจำปี 2562 ตำเเหน่ง พลขับรถ วันที่ 22/02/2019   13:41:59
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุ่น ประจำปี 2562 ตำเเหน่ง พลขับรถ วันที่ 22/02/2019   13:40:44
........ วันที่ 22/01/2019   11:54:39
รพ.ค่ายสุรสีห์ การออกใบรับรอแพทย์ วันที่ 12/12/2018   15:34:37
การสอบกองหนุนปี 62 วันที่ 12/12/2018   15:43:38
บัญชีราชชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทหารกองหนุน ประจำปี 2561 วันที่ 29/01/2018   14:26:06
กองพลทหารราบที่9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ ตำแหน่งเสมียน ตำแหน่งพลขับ ตำแหน่งอื่นๆ วันที่ 25/01/2018   18:24:21
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบร่างกาย ประจำปี 2561 วันที่ 23/01/2018   13:59:56 article
กองพลทหารราบที่ 9 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2561 วันที่ 28/12/2017   10:21:23 article
กองพลทหารราบที่ 9 จว.กาญจนบุรี รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน วันที่ 28/12/2017   10:23:19
โครงการ “ บรรเทาความเดือดร้อนของประชา สืบสานพระเมตตา เฉลิมพระเกียรติฯ” วันที่ 15/07/2009   13:27:06
โครงการซ่อมแซมที่พักอาศัยราษฎรที่ยากจน ในพื้นที่ กองกำลังสุรสีห์ วันที่ 29/11/2012   18:23:27 articleกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470