ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายสุรสีห์ (ต.ค.๕๗)
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletความรู้เรื่องกฏหมายทหาร
bulletมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับ กห.
bulletแบบพิมพ์ สบ.ทบ. ด้วยคอมพิวเตอร์
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
bulletคำสั่งกองทัพบก
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี ๒๕๕๓
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี ๒๕๕๔
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี ๒๕๕๕
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี ๒๕๕๖
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี ๒๕๕๗
bulletระบบทศนิยมคิวอี้ ศูนย์การเรียนรู้ พล.ร.๙
bulletโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ.ทิพุเย)
dot
สมัครสมาชิก

dot
การดำรงงานพัฒนาสัมพันธ์ด้านกิจการพลเรือน

 

การดำรงงานพัฒนาสัมพันธ์ด้านกิจการพลเรือน

ประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๒ ๘ ก.ค.๕๒ ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ กกล.สุรสีห์ มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การช่วยเหลือประชาชน
  ๑.๑  ฉก.ลาดหญ้า 
   - ห้วง ๑๔ – ๒๐  ม.ค.๕๓ ชุดประสานงานโครงการฯ ติดตามการดำเนินการ  สร้างถนนลาดยาง ของ บริษัทโชคประภัสร์ศรก่อสร้างระหว่าง บ.ทิพุเย ถึง บ.ทุ่งนางครวญ  ระยะทาง ๓,๓๐๐ เมตร  งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ของกรมทางหลวงชนบท  ผลการปฏิบัติ  : ได้ดำเนินการประมาณ  ๙๖ %
  - เมื่อ ๑๘ ม.ค.๕๓ ชุดประสานงานโครงการฯ จัดกำลังพล ๒ นาย เยี่ยมผู้ป่วย ชื่อ นาง สายทอง สังขละสุขุม สมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าไหมจกลายกระเหรี่ยง บ.ทิพุเย ต.ชะแล  อ.ทองผาภูมิ  จว.ก.จ. 
   - เมื่อ ๒๐ ม.ค.๕๓ ชุดประสานงานโครงการฯ จัดกำลังพล จัดเตรียมสถานที่ และอำนวยความสะดวก ให้กับ จนท.รพ.ประจำ ต.เกริงกระเวีย อ.ทองผาภูมิ ที่ดำเนินการเจาะเลือดตรวจหาสารตะกั่ว  ให้กับ ประชาชน  บ.ทิพุเย  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ.ทิพุเย  ต.ชะแล  อ.ทองผาภูมิ  จว.ก.จ. 
  ๑.๒ ฉก.ทัพพระยาเสือ
 - เมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๓
   - ร้อย.ทพ.จจ.๙๕๕ จัดกำลังพล ๕ นาย มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๑๐ ผืน ให้กับ ราษฎรในพื้นที่ชายแดนที่ยากจน   ณ  บ.ห้วยกระวาน , บ.หนองตาดั่ง และ บ.พุระกำ  ต.ตะนาวศรี  อ.สวนผึ้ง  จว.ร.บ. 

 
- ร้อย.ทพ.จจ.๙๕๒ จัดกำลังพล ๓ นาย มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๑๐ ผืน ให้กับ ราษฎรในพื้นที่ชายแดนที่ยากจน  บ.ตะโกบน  ต.สวนผึ้ง  อ.สวนผึ้ง  จว.ร.บ. 
- ร้อย.ทพ.จจ.๙๔๗ จัดกำลังพล  มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๑๐ ผืน ให้กับ ราษฎรในพื้นที่ชายแดนที่ยากจน  ณ  บ.ห้วยม่วง และ บ.โป่งแห่ง  ต.ตะนาวศรี  อ.สวนผึ้ง  จว.ร.บ. 
- ห้วง ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๕๓  
- ร้อย.ตชด.๑๔๔ จัดกำลังพล ออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนพื้นที่ บ.โป่งลึก - บ.บางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง, บ.ห้วยสัตว์ใหญ่, บ.สวนใหญ่พัฒนา และ บ.ปางไม้  ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน  จว.พ.บ. ผลการปฏิบัติ  :  ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวในพื้นที่ และ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนน้อมนำดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง , แจกจ่ายยารักษาโรคให้กับราษฎร , ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ฯ, โทษ/พิษภัยขอยาเสพติด ผลกระทบทางสังคม และเศรษฐกิจ จากการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนโทษจากการกระทำผิดกฎหมาย  และป้องกันโรคเอดส์, การป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ
- จัดกำลังพล ออกสืบสภาพหมู่บ้านและการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ของ บ.โป่งลึก – บางกลอย  ต.ห้วยแม่เพรียง  อ.แก่งกระจาน  จว.พ.บ.  ผลการปฏิบัติ  :  ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด   
- เมื่อ ๑๕ ม.ค.๕๓ ร้อย.ทพ.จจ.๙๔๗ อำนวยความสะดวก ให้กับ คณะหน่วยแพทย์ พอ.สว.  ณ  บ.โป่งแห้ง  ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง  จว.ร.บ.
- เมื่อ ๑๖ ม.ค.๕๓ ร้อย.ทพ.จจ.๙๕๕ ให้การต้อนรับหลวงปู่กฤษณ์   ณ   สำนักสงฆ์ รัศมีมณีโชติ  พร้อมศิษย์  จาก จว.สุมทรสาคร ในโอการเดินทางมอบผ้าห่มกันหนาว และสิ่งของ  ให้กับราษฎร และหน่วยทหารพรานที่ปฏิบัติงานตามชายแดน  ณ   ทก.ร้อย.ทพ.จจ.๙๕๕ บ.หนองตาดั่ง  ต.ตะนาวศรี  อ.สวนผึ้ง  จว.ร.บ. 
- เมื่อ ๑๘ ม.ค.๕๓ ร้อย.ตชด.๑๓๗ จัดกำลังพล มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๑๐ ผืน ให้กับ ราษฎรในพื้นที่ชายแดนที่ยากจน ณ  บ.ทุ่งแฝก , บ.ผาปก ต.สวนผึ้ง และ บ.ห้วยแห้ง,บ.บ่อหวี  ต.ตะนาวศรี  อ.สวนผึ้ง  จว.ร.บ. 
- เมื่อ ๒๐ ม.ค.๕๓
- รอง ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ ทำการส่งมอบบ้าน ที่ซ่อมแซมเสร็จแล้ว  และสิ่งอุปโภคบริโภค  ให้กับ  นายแสง  บุญรักษ์  บ้านเลขที่ ๖๒/๑ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. ที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากบ้านถูกไฟไหม้
๑.๓  ฉก.จงอางศึก
 - เมื่อ ๑๔  ม.ค.๕๓ จัดกำลังพล ๗ นาย  เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ของ อ.เมือง  จว.ป.ข.  โดยให้บริการตัดผมชาย และ ให้บริการตรวจร่างกาย และวัดความดันโลหิต ร่วมกับ อนามัย ต.คลองวาฬ   ณ   สำนักสงฆ์หว้าโทน ต.คลองวาฬ  อ.เมือง  จว.ป.ข.

  
- ห้วง  ๑๔  -  ๒๐  ม.ค.๕๓  ร้อย.ตชด.๑๔๕  ได้ดำเนินการดังนี้
  - จัดกำลังพล ๘ นาย อำนวยความสะดวก และ รปภ. นักท่องเที่ยว  บริเวณ    น้ำตกป่าละอู  ต.ห้วยสัตว์ใหญ่  และวัดห้วยมงคล  ต.ทับใต้  อ.หัวหิน  จว.ป.ข.
  - จัดกำลังพล  ๔  นาย  ปฏิบัติงานโครงการ สมบ.สว.บ.เขาจ้าว  ต.เขาจ้าว  อ.ปราณบุรี  จว.ป.ข.
  - จัดกำลังพล ๔ นาย ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ลูกเสือชาวบ้าน  และชุมชนเข้มแข็ง  เอาชนะยาเสพติด  ณ  บ.เขาจ้าว ต.เขาจ้าว  อ.ปราณบุรี  จว.ป.ข.  
 - ห้วง ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๕๓ ร้อย.ตชด.๑๔๖   ได้ดำเนินการดังนี้
  - จัดกำลังพล  ๖  นาย  ออกรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด, การตัดไม้  ทำลายป่า และเยี่ยมเยือนประชาชน บ.หนองปุหลก, บ.บ่อนอก ต.บ่อนอก อ.เมือง และ บ.จั่นเสือ  ต.ห้วยยาง, บ.เขาปอ  ต.อ่างทอง  อ.ทับสะแก จว.ป.ข.  ผลการปฏิบัติ  :  ประชาชนได้รับการเยี่ยมเยือน  จำนวน ๕๔ ครัวเรือน (๑๔๖ คน)
  - จัดกำลังพล  ๖  นาย  ออกรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด, การตัดไม้ทำลายป่า และเยี่ยมเยือนประชาชน บ.น้ำตกสาย ๑ ต.ห้วยยาง, บ.สวนส้ม ต.เขาล้าน  อ.ทับสะแก จว.ป.ข.  ผลการปฏิบัติ  :  ประชาชนได้รับการเยี่ยมเยือน จำนวน ๑๒ ครัวเรือน (๓๖ คน)
  - จัดกำลัง  ๖  นาย  ออกรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด,  การตัดไม้ทำลายป่า และเยี่ยมเยือนประชาชน บ.ด่านสิงขร  ต.คลองวาฬ  อ.เมือง จว.ป.ข.  ผลการปฏิบัติ  :  ประชาชนได้รับ การเยี่ยมเยือน จำนวน ๑๓ ครัวเรือน (๓๘ คน)
๒.  โครงการ “ บวร ” (บ้าน, วัด และ โรงเรียน)
  ๒.๑  ฉก.ลาดหญ้า
  - เมื่อ ๑๕ ม.ค.๕๓  ชุดประสานงานโครงการ ฯ จัดกำลังพลร่วมกับประชาชน  ในพื้นที่พัฒนาวัดทิพุเยโกวิทยาราม  บ.ทิพุเย  ต. ชะแล  อ. ทองผาภูมิ 
  - เมื่อ  ๑๖  ม.ค.๕๓ รอง  ผบ.ฉก.ลาดหญ้า เข้าร่วมพิธีวันครู  ณ  ห้องประชุม  ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา  อ.ทองผาภูมิ  จว.ก.จ.    
  - เมื่อ  ๑๙ ม.ค.๕๓ 
   - จัดกำลังพล ทำการปรับปรุง และพัฒนาวัดเหมืองแร่อีต่อง บ.อีต่อง  ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ  จว.ก.จ.
   - ร้อย.ทพ.๑๔๐๓  จัดกำลังพล จำนวน  ๑๐  นาย  ร่วมกับคณะครู และนักเรียน  สร้างฝายกักเก็บน้ำ ( ฝ้ายแม้ว )  ณ  ร.ร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพฯ  บ.เวียคะดี้  ต.หนองลู  อ.เมือง  จว.ก.จ.   
  - เมื่อ  ๒๐ ม.ค.๕๓  ร้อย.ทพ.๑๔๐๔  จัดกำลังพล ๕ นาย ร่วมกับ คณะครู ร.ร.บ.หินตั้ง ร่วมพิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี  ณ  ร.ร.บ.หินตั้ง  ต.ไล่โว่  อ.สังขละบุรี  จว.ก.จ.
  ๒.๒ ฉก.ทัพพระยาเสือ  
   - เมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๓ 
   - จัดกำลังพล ร่วมกับ ร้อย.ทพ.จจ.๙๕๒  พัฒนาสำนักสงฆ์เขาหัวช้าง  บ.ตะโกบน  ต.สวนผึ้ง  อ.สวนผึ้ง  จว.ร.บ.

 
- ร้อย.ทพ.จจ.๙๔๗ จัดกำลังพล  ๑๐ นาย สนับสนุนการพัฒนา วัดคงคาราม  อ.โพธาราม  จว.ร.บ.
  - ร้อย.ทพ.จจ.๙๕๕ จัดกำลังพล เป็นเจ้าหน้าที่ ๒ นาย ดำเนินกิจกรรม เสาธง ๕ นาที  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ.ห้วยน้ำหนัก  ต.ตะนาวศรี  อ.สวนผึ้ง  จว.ร.บ.
    - ห้วง ๑๕ – ๑๖ ม.ค.๕๓  ร้อย.ทพ.จจ.๙๕๒ จัดกำลังพล ๓ นาย อำนวยความสะดวก และ รปภ. ให้กับ เยาวชนที่เดินทางมาจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมศีลธรรม  ณ วัดถ้ำสิงโตทอง อ.จอมบึง  จว.ร.บ.
  - ห้วง ๑๕ - ๒๐  ม.ค.๕๓ จัดกำลังพลเป็นจราจร และอำนวยความสะดวก ให้กับ ร.ร.บ.สวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี  อ.สวนผึ้ง  จว.ร.บ.  ในการข้ามถนน เพื่อแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
- เมื่อ ๑๖ ม.ค.๕๓ ร้อย.ทพ.จจ.๙๕๕ จัดกำลังพล ๑๐ นาย ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมราษฎร บ.ห้วยน้ำหนัก  พัฒนาพื้นที่สาธารณะ และถากถางวัชพืชในพื้นที่ปลูกป่า  บ.ห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี  อ.สวนผึ้ง  จว.ร.บ. 
๒.๓  ฉก.จงอางศึก
 - เมื่อ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๕๓ ร้อย.ตชด.๑๔๕  จัดกำลังพล ๔ นาย  ปฏิบัติงานโครงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนหมู่บ้านชายแดน  ณ  บ.เขาจ้าว  ต.เขาจ้าว  อ.ปราณบุรี  จว.ป.ข.
 - เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๓ จัดกำลังพล ๕ นาย อำนวยความสะดวก ให้กับ หน่วยแพทย์  อาสาเคลื่อนที่ (พอ.สว.)  ณ  บ.คีรีล้อม   ต.ช้างแรก   อ.บางสะพานน้อย  จว.ป.ข.
 ๓. การร่วมมือในกิจกรรมกับทุกภาคส่วน
  ๓.๑  ฉก.ลาดหญ้า
 - เมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๓ น.ยก.ฉก.ลาดหญ้า เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  แนวทางการใช้กำลังเพื่อแก้ปัญหาตามแนวชายแดน  ณ  โรงแรมสีดารีสอร์ท  อ.เมือง  จว.น.ย. 
 - เมื่อ ๑๕ ม.ค.๕๓ จัดกำลังพล ร่วมกับ ชุด ชป.กร.กกล.สุรสีห์ ที่ ๑๐๕ ( บ.พระเจดีย์ฯ ) ทำการฝึกอบรมราษฎร โครงการ  “ ฝึกพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำชุมชนชายแดน”  ณ   บ.กุยแหย่  ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ  จว.ก.จ.
 - ห้วง ๑๕ - ๑๗ ม.ค.๕๓  จัดกำลังพล รปภ. ให้กับ คณะสำรวจทรัพยากรกายภาพ และชีวภาพ  ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ในการเดินทางมาสำรวจพื้นที่เขาวังเขมร และแปลง ๙๐๕              ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ  อ.ไทรโยค  จว.ก.จ.
 - เมื่อ ๑๗ ม.ค. ๕๓ ชุดประสานงานโครงการ ฯ จัดกำลังพลร่วมกับประชาชน   ในพื้นที่  ลว.หาข่าว/พิสูจน์ทราบพื้นที่ป่า  บริเวณ พิกัด MS ๘๗๕๔๙๔  บ. ทุ่งเสือโทน   ต.ชะแล    อ.ทองผาภูมิ   จว.ก.จ.  เพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันการกระทำ    สิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ        
  - เมื่อ ๑๙ ม.ค.๕๓ ชุดประสานงานโครงการฯ  จัดกำลังพล ๗ นาย ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ รพ.พหลพลพยุหเสนา  จว.ก.จ.  ในการขอรับบริจาคโลหิตในพื้นที่   ณ  หอประชุม   อ.ทองผาภูมิ  จว.ก.จ.
  - เมื่อ ๑๙ ม.ค. ๕๓ ชุดประสานงานโครงการฯ จัดกำลังพลร่วมฟังสวด  พระอภิธรรมศพ  นาย ณัฐวุฒิ   ผาภูมิสมบรูณ์ จนท.อส.อ.ทองผาภูมิ  จว.ก.จ.  ณ  บ.ทิพุเย  ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ  จว.ก.จ.  โดยมี   นอภ.ทองผาภูมิ  เป็นประธาน
- เมื่อ ๒๐ ม.ค.๕๓ รอง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า และคณะฯ ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ, ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานกำลังพลของหน่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.สังขละบุรี และตรวจภูมิประเทศ  ณ  บริเวณพื้นที่  อ.สังขละบุรี  จว.ก.จ.
 ๓.๒ ฉก.ทัพพระยาเสือ  
  - เมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๓  จัดกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุชุมชน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปฏิบัติงานของหน่วย บทความเรื่องการป้องกันและควบคุมไฟป่า และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ณ  สถานีวิทยุท้องถิ่นคนสวนผึ้ง  ต.ตะนาวศรี  อ.สวนผึ้ง  จว.ร.บ.

 
๓.๓  ฉก.จงอางศึก
 - เมื่อ  ๑๖ ม.ค.๕๓  รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก และกำลังพล  ร่วมกับ  ส่วนราชการในพื้นที่  ที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมโครงการ “ประชาอาสารักษ์ป่าเฉลิมพระเกียรติ”   ณ  ศาลาอเนกประสงค์ บ.บางเจริญ  ต.ไชยราช  อ.บางสะพานน้อย  จว.ป.ข. โดยมี  ผวจ.ป.ข.  เป็นประธาน

 
๔. การดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริ
  ๔.๑ ฉก.ลาดหญ้า 
  - เมื่อ ๑๔ ม.ค. ๕๓ หน.ชุดประสานงานโครงการฯ ประสานข้อมูลกับ อบต. ห้วยเขย่ง เกี่ยวกับโครงการสู้วิกฤตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  อบต.ห้วยเขย่ง  ต.ห้วยเขย่ง  อ.ทองผาภูมิ  จว.ก.จ.
  - เมื่อ ๒๐ ม.ค.๕๓ ชุดประสานงานโครงการฯ จัดกำลังพล ทำการจัดเตรียมสถานที่ และอำนวยความสะดวก  ให้กับ จนท. สถานีโทรทัศน์ ทีวีไทยในการถ่ายทำสารคดี  เกี่ยวกับ โครงการ                  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ณ  ศูนย์ทอผ้าไหมจกลายกระเหรี่ยง  บ.ทิพุเย  ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ  จว.ก.จ.
  ๔.๒ ฉก.ทัพพระยาเสือ
  - ห้วง ๑๔ -  ๒๐ ม.ค.๕๓ จัดชุดรักษาความปลอดภัย ตรวจการผ่าน เข้า – ออก ของบุคคลและยานพาหนะ พร้อมลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.บ่อหวี  ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.  ซึ่งมีผลการดำเนินการตามโครงการประกอบด้วย
  ๑)โครงการปศุสัตว์ ประกอบด้วย โครงการเลี้ยงแพะ จำนวน ๙๓ ตัว, โครงการเลี้ยงหมู จำนวน ๓๘ ตัว, โครงการเลี้ยงเป็ด จำนวน ๔๐๙ ตัว , โครงการเลี้ยงหมูป่า จำนวน ๔๘ ตัว และโครงการเลี้ยงวัว จำนวน ๑๒ ตัว
   ๒) โครงการพืชผัก พื้นที่ ๒๐ ไร่ โดยปลูกพืช –  ผักหมุนเวียน เช่น กระเจี๊ยบเขียว, ถั่วฝักยาว, ผักกวางตุ้ง, คะน้า, หน่อไม้จีน, มะเขือ, ถั่วพู และพืชผักตามฤดูกาล
   ๓) โครงการแปรรูป จำนวน ๘ ชนิด ได้แก่ กล้วยกวน, การแปรรูปกล้วยฉาบ,  เห็ดสมุนไพร, สบู่นมแพะ, ขนมดอกจอก, โครงการนมแพะ, ข้าวเกรียบสมุนไพร และเป็ดพะโล้
   ๔) โครงการโรงเพาะเห็ด จำนวน ๑๒ โรง เห็ดนางฟ้า ระยะเวลา  จัดจำหน่าย เพาะเชื้อ ๑ เดือน ๑ สัปดาห์เก็บขาย, เห็ดภูฐาน ระยะเวลาจัดจำหน่าย เพาะเชื้อ ๑ เดือน ๑ สัปดาห์เก็บขาย
   ๕) โครงการไม้ผล จำนวน ๘๕ ไร่ ได้แก่ มะขาม, ชมพู่, ส้มโอ, มะม่วง, ทุเรียน, เงาะ, มังคุด, กล้วยน้ำว้า, มะเฟืองหวาน, ขนุน และมะยงชิด
๖) โครงการประมง เลี้ยงปลานิล จำนวน ๖ กระชัง ๆ ละ ๘๐๐ ตัว  และปลายี่สก จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว เลี้ยงในแหล่งน้ำธรรมชาติ
  ๗) ยอดคนงานทั้งหมด ๔๙ คน โดยในแต่ละวัน มีคนงานทำงาน ๓๘ คน
  - ห้วง ๑๔ - ๒๐ ม.ค.๕๓ จัดชุดปฏิบัติการ บ.โป่งลึก เพื่อประสานงานโครงการ  ตามพระราชดำริ โดยดำเนินงาน ประกอบด้วย โครงการปักผ้าและทอผ้า โดยราษฎรสมัคร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔๗ คน ครูในโครงการ จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย  ปักผ้า จำนวน ๒๔ คน          (บ.บางกลอย จำนวน ๑๓ คน, บ.โป่งลึก จำนวน ๑๑ คน) ทอผ้า จำนวน ๒๓ คน (บ.บางกลอย จำนวน ๓ คน, บ.โป่งลึก จำนวน ๒๐ คน)
  ๔.๓ ฉก.จงอางศึก  :  ไม่มี
..............................................
  
ตรวจถูกต้อง
          พ.ต.
                                            ( ศตายุ   จันตาศาลา )
                                             ผช.หน.ฝกร.กกล.สุรสีห์
ประชาสัมพันธ์

งานสะพานเชื่อมใจคืนความสุขให้สังขละบุรี
โครงการ “ บรรเทาความเดือดร้อนของประชา สืบสานพระเมตตา เฉลิมพระเกียรติฯ”
พระมหากษัตริย์ นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ สู่...พระบิดาแห่งฝนหลวง
๓๖ แผนที่ชีวิตของพ่อ (พระบรมราโชวาทจากในหลวง) article
โครงการซ่อมแซมที่พักอาศัยราษฎรที่ยากจน ในพื้นที่ กองกำลังสุรสีห์ article
โครงการศูนย์ศึกษาพันธ์ไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ราชบุรีกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470