ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายสุรสีห์ (ต.ค.๕๗)
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletความรู้เรื่องกฏหมายทหาร
bulletมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับ กห.
bulletแบบพิมพ์ สบ.ทบ. ด้วยคอมพิวเตอร์
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
bulletคำสั่งกองทัพบก
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี ๒๕๕๓
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี ๒๕๕๔
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี ๒๕๕๕
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี ๒๕๕๖
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี ๒๕๕๗
bulletระบบทศนิยมคิวอี้ ศูนย์การเรียนรู้ พล.ร.๙
bulletโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ.ทิพุเย)
dot
สมัครสมาชิก

dot
๓๐ เม.ย.๕๖ พบปะกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๖

  

 

 
กิจกรรมของหน่วย

๓๐ ก.ย.๕๗ พิธีรับ - ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายสุรสีห์ article
๓๐ ก.ย.๕๗ พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.พล.ร.๙/ผบ.กกล.สุรสีห์ article
๒๗ ส.ค.๕๗ กิจกรรมรวมพลัง สร้างความสามัคคี คนไทยรักษ์แผ่นดิน
๒๗ ส.ค.๕๗ การอบรม "คนไทยรักษ์แผ่นดิน"
๒๖ ส.ค.๕๗ การปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานสนามของ กกล.สุรสีห์ ประจำปี ๒๕๕๘
๒๒ ส.ค.๕๗ พิธีมอบโล่รางวัลโครงการครูทหารสานวินัยฯ
๒๐ ส.ค.๕๗ รับคณะ นนร.ชั้นปีที่ ๔
๒๐ ส.ค.๕๗ พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาประเทศใกล้เคียง และภาษาท้องถิ่น
๑๘ - ๒๓ ส.ค.๕๗ รอง ผบ.บก.ควบคุม พล.ร.๙(๑) ตรวจเยี่ยม ร้อย รส.ส่วนที่ ๑
๑๘ - ๒๐ ส.ค.๕๗ รอง ผบ.บก.ควบคุม พล.ร.๙(๒)ตรวจเยี่ยม ร้อย รส.ส่วนที่ ๒
๑๕ ส.ค.๕๗ พิธีปิดการทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ
๑๐ ส.ค.๕๗ ผบ.กกล.สุรสีห์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ฉก.ลาดหญ้า
๘ ส.ค.๕๗ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๒ พรรษา
๖ ส.ค.๕๗ สัมมนาโครงการรวมพลคนทำบัญชีฯ
๕ ส.ค.๕๗ วันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ ๑๒๗
๔ ส.ค.๕๗ งานเลี้ยงรื่นเริง ในกิจกรรมการจัดงานวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ ๑๒๗
๒๘ ก.ค.๕๗ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
๒๕ ก.ค.๕๗ พิธีคืนคนดีสู่สังคม ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓
๒๓ ก.ค.๕๗ พิธีเปิดงานธงฟ้าราคาประหยัดฯ
๒๔ ก.ค.๕๗ ร่วมตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ฯ
๒๑ ก.ค.๕๗ คณะทำงานด้านปัญหาเส้นเขตแดน ทบ.ตรวจภูมิประเทศ ในเขตรับผิดชอบ กกล.สุรสีห์
๒๑ ก.ค.๕๗ การจัดงานวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี ๒๕๕๗
๑๘ ก.ค.๕๗ พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๑๖ ก.ค.๕๗ ผบ.พล.ร.๙และคณะฯพบปะกำลังพลและครอบครัวและมอบสิ่งของให้กับกำลังพลฯ ใน พล.ร.๙ ณ หน้าแฟลต ร.๙ พัน.๑
๗ ก.ค.๕๗ รอง ผบ.พล.ร.๙(๒)ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัญเชิญชิ้นส่วนขององค์พระพุทธเมตตาประชาไทยฯ
๖ ก.ค.๕๗ การปลูกป่าตามโครงการผืนป่าอาเซียน
๒๗ มิ.ย.๕๗ ผบ.พล.ร.๙และคณะฯตรวจเยี่ยมการฝึกผู้ชำนาญการทหารราบ
๒๐ มิ.ย.๕๗ ผบ.พล.ร.๙และคณะฯร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
๑๙ มิ.ย.๕๗ รอง ผบ.พล.ร.๙(๒) ร่วมพิธีสาบานตน เพื่อการปรองดอง สมานฉันท์จังหวัดกาญจนบุรี
๑๙ มิ.ย.๕๗ เสธ.พล.ร.๙ ร่วมงานสมานฉันท์ สานสัมพันธ์รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ตำบลลาดหญ้า
๑๗ มิ.ย.๕๗ รอง ผบ.พล.ร.๙(๒) ร่วมกิจกรรมกาญจนบุรีสร้างสามัคคีคืนสุขให้ประชาชน
๑๖ มิ.ย.๕๗ รอง ผบ.พล.ร.๙(๒) ให้การต้อนรับคณะทำงานด้านกำลังพลฯ
๑๑ มิ.ย.๕๗ พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรภาษาประเทศใกล้เคียงและภาษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗
๑๒ มิ.ย.๕๗ รอง ผบ.พล.ร.๙(๒) ตรวจหน่วยฝึกทหารใหม่
๑๐ มิ.ย.๕๗ พิธีประดับเข็มพระราชลัญจกรฯ
๙ มิ.ย.๕๗ วันสถาปนา พล.ร.๙ ครบรอบปีที่ ๔๓
๘ พ.ค.๕๗ ผบ.พล.ร.๙ และคณะฯร่วมถ่ายรูปกับทีมนักกีฬาแข่งขันยิงปืน พล.ร.๙ ที่เข้าร่วมการแข่งขันยิงปืนมาตรฐาน ทบ.ปี ๕๗ ณ พระบวรราชานุสาวรีย์ฯ
๒๘ พ.ค.๕๗ พิธีคืนคนดีสู่สังคม ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
๒๗ พ.ค.๕๗ ชาวนาในจังหวัดกาญจนบุรีขอบคุณ คสช.
๑๙ พ.ค.๕๗ โครงการ"ครอบครัวต้นไม้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ"
๑๕ พ.ค.๕๗ ผบ.กกล.สุรสีห์และคณะฯตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ในพื้นที่รับผิดชอบของ ฉก.ลาดหญ้า และหน่วยดูแลพื้นที่ฝึก ทภ.๑
๑๒ พ.ค.๕๗ พิธีต้อนรับทหารใหม่และรับฟังโอวาทจาก ผบ.พล.ร.๙
๓๐ เม.ย.๕๗ ผบ.กกล.สุรสีห์ ให้การต้อนรับ รอง ผบ.ทสส.(๑)และคณะฯ ณ บ.พระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี จว.ก.จ.
๒๘ เม.ย.๕๗ พิธีทำบุญถวายสังฆทาน พล.ร.๙ และ นขต.พล.ร.๙
๒๕ เม.ย.๕๗ เสธ.พล.ร.๙ ร่วมงานวัน ANZAC DAY
๒๕ เม.ย.๕๗ ผบ.พล.ร.๙ ร่วมพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๒๔ เม.ย.๕๗ ร่วมพิธีพุทธาภิเษก มหาเทวาภิเษก และ ทำบุญเมืองกาญจนบุรี สมโภช ๑๘๔ ปี
๒๒ เม.ย.๕๗ อบรมให้ความรู้ในเรื่องโรคลมร้อน และการปฐมพยาบาล
๒๒ เม.ย.๕๗ เสธ.พล.ร.๙ให้การต้อนรับรองอธิบดี สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ และคณะฯ
๒๒ เม.ย.๕๗ พิธีมอบสวัสดิการการศึกษาบุตรกำลังพล พล.ร.๙ และมอบทุนการศึกษาของ ทบ.ประจำปี ๒๕๕๗
๑๘ เม.ย.๕๗ การตรวจเยี่ยมหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจ รส. ในพื้นที่ กทม.
๑๑ - ๑๗ เม.ย.๕๗ พล.ร.๙/กกล.สุรสีห์ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ จัดตั้งจุดบริการประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ
๑๑ เม.ย.๕๗ พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
๑๐ เม.ย.๕๗ ผบ.พล.ร.๙ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผวจ.ก.จ.
๙ เม.ย.๕๗ ผบ.พล.ร.๙ เป็นประธานในพิธีการรายงานตนเองของนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จาก รร.จปร.
๙ เม.ย.๕๗ ผบ.พล.ร.๙ ประดับยศให้กับกำลังพล
๓๑ มี.ค.๕๗ รอง ผบ.พล.ร.๙(๒)ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า"
๒๘ มี.ค.๕๗ การจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ ๒๒๙ ปี"
๒๕ มี.ค.๕๗ รอง ผบ.พล.ร.๙(๑)ร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ "ชาวกาญจน์ช่วยภัยแล้ง"
๒๕ มี.ค.๕๗ เดินทางไกลประจำเดือน มี.ค.๕๗
๑๔ มี.ค.๕๗ ผบ.พล.ร.๙/เจ้าของโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์เป็นประธานมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย
๒๑ มี.ค.๕๗ รอง มทภ.๑(๓) ตรวจการฝึกเป็นหน่วยกองพันและกองพันผสม ประจำปี ๒๕๕๗
๑๔ มี.ค.๕๗ ผบ.พล.ร.๙ ตรวจความพร้อมรบการฝึกเป็นหน่วยกองพันและกองพันผสม ประจำปี ๒๕๕๗
๑๘ มี.ค.๕๗ ผบ.กกล.สุรสีห์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของจุดตรวจ/จุดตรวจร่วม พื้นที่รับผิดชอบ ฉก.ลาดหญ้า
๑๑ มี.ค.๕๗ จก.สห.ทบ.และคณะตรวจแนะนำสายงาน สห.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๑๑ มี.ค.๕๗ รอง เสธ.พล.ร.๙(๑) ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลนายทหารประทวน
๕ มี.ค.๕๗ รอง ผบ.กกล.สุรสีห์(๒) ตรวจเยี่ยมงานด้านส่งกำลังบำรุงและด้านกำลังพล ฉก.ทัพพระยาเสือ
๒๖ ก.พ.๕๗ ต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.(๒)และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมงานด้านกำลังพลในพื้นที่ พล.ร.๙
๒๕ ก.พ.๕๗ งานที่ระลึกและบำเพ็ญกุศลแก่กำลังพลในค่ายสุรสีห์ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม
๑๗ ก.พ.๕๗ การจัดงานวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ ๒๒๙ ปี
๑๒ ก.พ.๕๗ ผบ.พล.ร.๙ เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบ
๑๑ ก.พ.๕๗ รอง ผบ.พล.ร.๙(๑)และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๗
๒๓ ม.ค.๕๗ ผบ.กกล.สุรสีห์/ผอ.รมน.ภาค๑ สย.๒ ต้อนรับคณะ มทน.๑/รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ (๑)
๒๑ ม.ค.๕๗ ผบ.พล.ร.๙และคณะฯตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจร้อย.รส.
๑๗ ม.ค.๕๗ เสธ.พล.ร.๙ ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
๑๘ ม.ค.๕๗ รอง ผบ.พล.ร.๙(๑)ร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถี" ประจำปี ๒๕๕๗ อ.พนมทวน จว.ก.จ.
๑๘ ม.ค.๕๗ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๗
๑๑ ม.ค.๕๗ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
๙ ม.ค.๕๗ เดินทางไกล ประจำเดือน ธ.ค.๕๖
๘ ม.ค.๕๗ การฝึกอบรมชุดปราบปรามการกระทำสิ่งผิดกฎหมายภายในค่ายสุรสีห์ ประจำปี ๒๕๕๗
๖ ม.ค.๕๗ ผบ.พล.ร.๙ และคณะฯร่วมอวยพรปีใหม่ ผวจ.ก.จ.
๕ ม.ค.๕๗ ผบ.พล.ร.๙ ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๐
๒๕ ธ.ค.๕๖ ผบ.พล.ร.๙ และคณะฯ อวยพรปีใหม่ อดีต ผบ.พล.ร.๙
๒๔ ธ.ค.๕๖ การจัดงานเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗
๒๓ ธ.ค.๕๖ ผบ.พล.ร.๙ มอบของขวัญปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๗
๒๓ ธ.ค.๕๖ รอง ผบ.ศปก.ทบ.ตรวจเยี่ยมหน่วย เพื่ออำนวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗
๒๐ ธ.ค.๕๖ การจัดงานวันจงอางศึก ประจำปี ๒๕๕๖
๑๘ ธ.ค.๕๖ รอง ผบ.ทสส.(ทร)/รอง ผบ.ศบท.(ทร)เดินทางตรวจเยี่ยม กกล.สุรสีห์
๔ ธ.ค.๕๖ พิธีเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิิลปาชีพฯ
๓ ธ.ค.๕๖ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
๒๘ พ.ย.๕๖ เจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
๒๖ พ.ย.๕๖ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่
๒๕ พ.ย.๕๖ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๖
๒๑ พ.ย.๕๖ ผบ.พล.ร.๙ พบปะทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๖
๑๗ พ.ย.๕๖ ผบ.กกล.สุรสีห์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ฉก.ลาดหญ้า
๑๖ พ.ย.๕๖ ผบ.กกล.สุรสีห์ และกลุ่มจิตอาสา(ธนาคารธนชาต)ร่วมจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน
๑๕ พ.ย.๕๖ การบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายอาเศียรวาท
๑๔ พ.ย.๕๖ พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวน
๑๑ พ.ย.๕๖ งานวันรำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ ๑
๑๐ พ.ย.๕๖ พิธีทอดกฐินสามัคคี พล.ร.๙ ประจำปี ๒๕๕๖
๘ พ.ย.๕๖ พิธีทอดกฐินสามัคคี ทภ.๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดยางไทยเจริญผล ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
๔ พ.ย.๕๖ ตรวจความพร้อมสนามการแข่งขันกีฬาภายในค่ายสุรสีห์ ประจำปี ๒๕๕๖
๓ พ.ย.๕๖ พิธีทำบุญวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทฯ
๓๑ ต.ค.๕๖ ร่วมพิธี พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพบำเพ็ญพระกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๓๑ ต.ค.๕๖ ต้อนรับ มทภ.๑/ผบ.ศปก.ทภ.๑ ตรวจเยี่ยม พล.ร.๙/กกล.สุรสีห์
๒๕ ต.ค.๕๖ ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพต่อหน้าพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๒๑ ต.ค.๕๖ พิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๒๔ ต.ค.๕๖พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตรให้กับพลทหารฯตามโครงการจัดตั้งและพัฒนาแกนนำภาคประชาชน รุ่นที่ ๑๒
๑๖ ต.ค.๕๖ การจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี ให้กับนายทหารสัญญาบัตร
๙ ต.ค.๕๖ ตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย และแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์
๕ ต.ค.๕๖ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
๓ ต.ค.๕๖ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์เทิดพระเกียรติ ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๓๐ ก.ย.๕๖ พิธีเปิดสนามยิงปืน,ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และสนามกีฬา
๓๐ ก.ย.๕๖ การเปิดหลักสูตรการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า
๒๙ ก.ย.๕๖ รับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร
๒๖ ก.ย.๕๖ ตรวจเยี่ยมนักกีฬา ทภ.๑ ในส่วนที่ พล.ร.๙ รับผิดชอบ
๒๖ ก.ย.๕๖ พิธีพบปะประธานรุ่น และคณะกรรมการรุ่น "คนไทยรักษ์แผ่นดิน"
๒๓ ก.ย.๕๖ ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร
๑๙ ก.ย.๕๖ สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯถวายเป็นพระราชกุศล
๑๙ ก.ย.๕๖ พิธีการรายงานตนเองของ นทน.รร.สธ.ทบ.
๑๖ ก.ย.๕๖ ผบ.กกล.สุรสีห์ ปิดการปฐมนิเทศกำลังพลผู้ปฏิบัติงานสนาม ประจำปี ๒๕๕๗
๑๓ ก.ย.๕๖ พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
๑๒ ก.ย.๕๖ รอง ผบ.พล.ร.๙(๒) ให้การต้อนรับ ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.และคณะฯ
๑๐ ก.ย.๕๖ ปฐมนิเทศกำลังพลผู้ปฏิบัติงานสนามประจำปี ๒๕๕๗
๓ ก.ย.๕๖ กิจกรรมหารือข้อราชการยามเช้า
๒ ก.ย.๕๖ การจัดกิจกรรมโครงการ "ครอบครัวต้นไม้ น้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ"
๓๐ ส.ค.๕๖ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของ ฉก.ลาดหญ้า
๓๐ ส.ค.๕๖ รอง มทภ.๑(๒) ตรวจเยี่ยมการทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ ของ ทภ.๑
๒๙ ส.ค.๕๖ เดินทางไกลประจำเดือน
๒๙ ส.ค.๕๖ อบรมโครงการเครือข่ายภาคประชาชน "คนไทยรักษ์แผ่นดินต้านภัยยาเสพติด"
๒๘ ส.ค.๕๖ พิธีปิดหลักสูตรภาษาประเทศใกล้เคียงและภาษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖
๒๘ ส.ค.๕๖ ร่วมพิธีเปิดการใช้งาน visa ณ ที่ทำการด่านทิกิ
๒๗ ส.ค.๕๖ อบรมโครงการเครือข่ายภาคประชาชน "คนไทยรักษ์แผ่นดินต้านภัยยาเสพติด"
๒๖ ส.ค.๕๖ พิธีปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๒๓ ส.ค.๕๖ ตรวจเยี่ยม ฉก.จงอางศึก
๒๒ ส.ค.๕๖ อบรมโครงการเครือข่ายภาคประชาชน "คนไทยรักษ์แผ่นดินต้านภัยยาเสพติด"
๒๒ ส.ค.๕๖ การแข่งขันยิงปืนพกนายทหารสัญญาบัตร ภายใน พล.ร.๙
๒๒ ส.ค.๕๖ รอง เสธ.พล.ร.๙(๑) ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวน ใน บก.พล.ร.๙
๒๑ ส.ค.๕๖ ให้การต้อนรับ พล.อ.ชาญ โกมลหิรัญ จก.สม.
๑๙ ส.ค.๕๖ การตรวจเยี่ยมสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกของนายกสมาคม และคณะฯ
๑๖ ส.ค.๕๖ การฝึกอบรมโครงการเครือข่ายภาคประชาชน "คนไทยรักษ์แผ่นดินต้านภัยยาเสพติด"
๑๕ ส.ค.๕๖ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒
๑๔ ส.ค.๕๖ พิธีเปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๑๒ ส.ค.๕๖ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
๙ ส.ค.๕๖ ตรวจเยี่ยมทีมนักกีฬา ทภ.๑
๗ ส.ค.๕๖ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
๖ ส.ค.๕๖ ร่วมงาน "กาญจนบุรีรวมใจเทิดไท้องค์ราชินี"
๕ ส.ค.๕๖ การจัดงานวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ ๑๒๖
๑ ส.ค.๕๖ การจัดกิจกรรมโครงการ "ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน"
๑ ส.ค.๕๖ รอง เสธ.พล.ร.๙(๑) ประดับเครื่องหมายยศให้กับ นายทหารประทวน ใน บก.พล.ร.๙
๓๑ ก.ค.๕๖ การฝึกอบรมโครงการเครือข่ายภาคประชาชน "คนไทยรักษ์แผ่นดิน" แม่บ้านทหารบกค่ายสุรสีห์ รุ่นที่ ๔
๒๗ ก.ค.๕๖ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์
๒๖ ก.ค.๕๖ "โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
๒๖ ก.ค.๕๖ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
๒๕ ก.ค.๕๖ การจัดกิจกรรมบำรุงขวัญทหารและจัดแสดงดนตรีในพื้นที่ กกล.สุรสีห์
๑๙ ก.ค.๕๖ การจัดพิธีทำบุญครบรอบ ๒ ปี ให้กับผู้ที่เสียชีวิตจาก ฮ. ประสบอุบัติเหตุตก ณ อ.แก่งกระจาน จว.พ.บ.
๑๘ ก.ค.๕๖ พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๑๘ ก.ค.๕๖ การจัดงานวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนาม
๑๗ ก.ค.๕๖ การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ พล.ร.๙
๑๖ ก.ค.๕๖ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
๑๑ ก.ค.๕๖ ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
๘ ก.ค.๕๖ ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๕,ปรอ.รุ่นที่ ๒๕ และ วปม.รุ่นที่ ๖
๕ ก.ค.๕๖ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และรับฟังการบรรยายพิเศษ ของทหารใหม่ พล.ร.๙ ผลัดที่ ๑/๕๖
๒๘ มิ.ย.๕๖ ร่วมพิธีปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ
๒๘ มิ.ย.๕๖ เดินทางไกลประจำเดือน มิ.ย.๕๖
๒๗ มิ.ย.๕๖ กิจกรรมปลูกป่า โครงการ "ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ"
๒๕ มิ.ย.๕๖ รอง มทภ.๑(๒) ตรวจเยี่ยมการเตรียมการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๕๖
๒๔ มิ.ย.๕๖ พิธีปฐมนิเทศและไหว้ครูนักศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ทหารกองประจำการ
๒๐ มิ.ย.๕๖ อบรมวิทยากรของหน่วย และการเผยแพร่ความรู้ด้านความมั่นคงแนวใหม่
๒๐ มิ.ย.๕๖ การจัดกิจกรรมกีฬาพัฒนาสัมพันธ์ และงานเลี้ยงสังสรรค์
๒๐ มิ.ย.๕๖ พิธีขอขมาอุปสมบทของข้าราชการ พล.ร.๙
๑๙ มิ.ย.๕๖ ประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
๑๘ มิ.ย.๕๖ พิธีมอบโอวาทและยุทโธปกรณ์ออกทำการตรวจสอบ ร้อย.ค.หนัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๑๙ มิ.ย.๕๖ พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาประเทศใกล้เคียงและภาษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๑๕ มิ.ย.๕๖ ต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร
๑๓ มิ.ย.๕๖ ต้อนรับ คณะ ผบ.ศปก.ทภ.๑ และคณะ ออท.ไทย/ย่างกุ้ง
๑๒ มิ.ย.๕๖ รับการตรวจเยี่ยมจากประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๑
๑๒ มิ.ย.๕๖ ร่วมรับเสด็จฯ
๑๒ มิ.ย.๕๖ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลฯ ทบ.
๑๐ มิ.ย.๕๖ พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "สุรสีห์โอเพ่น" ประจำปี ๒๕๕๖
๑๐ มิ.ย.๕๖ การจัดงานวันสถาปนา พล.ร.๙ ครบรอบปีที่ ๔๒
๗ มิ.ย.๕๖ พิธีประดับเข็มพระราชลัญจกร มหาสุรสิงหนาท
๓ มิ.ย.๕๖ ให้การต้อนรับคณะ ผบ.ศปก.ทภ.๓/ผอ.ศค.ชทพ.ทภ.๓
๓ มิ.ย.๕๖ ให้การต้อนรับ คณะ เสธ.ศปก.ทบ./ลธ.รมน.
๓๑ พ.ค.๕๖ การเดินทางไกลประจำเดือน พ.ค.๕๖
๓๐ พ.ค.๕๖ ประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
๒๙ พ.ค.๕๖ ตรวจหน่วยฝึกทหารใหม่
๒๙ พ.ค.๕๖ ตรวจเยียมหน่วยฝึกทหารใหม่
๒๙ พ.ค.๕๖ ต้อนรับ พล.อ.นิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน. และคณะฯ
๒๓ พ.ค.๕๖ สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
๒๓ พ.ค.๕๖ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ และตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกผู้ชำนาญการทหารราบ
๒๒ พ.ค.๕๖ พบปะมุขมนตรีรัฐกะเหรี่ยง
๒๑ พ.ค.๕๖ ต้อนรับคณะทำงานด้านยุทธการ ทบ.
๑๗ พ.ค.๕๖ พิธีต้อนรับทหารใหม่และรับฟังโอวาทจาก ผบ.พล.ร.๙
๑๖ พ.ค.๕๖ พิธีมอบสวัสดิการ การศึกษาบุตรกำลังพล
๑๖ พ.ค.๕๖ การฝึกอบรมระเบิดแสวงเครื่อง (IED)
๑๕ พ.ค.๕๖ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
๘ พ.ค.๕๖ พระราชทานเพลิงศพ
๘ พ.ค.๕๖ ต้อนรับคณะทำงานด้านกำลังพล
๗ พ.ค.๕๖ อบรมครูประจำกลุ่มขยายโอกาส รุ่นที่ ๒
๒ พ.ค.๕๖ มทภ.๑ ชมการสาธิตการทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ
๑ พ.ค.๕๖ รอง มทภ.๑(๒) ตรวจความพร้อมการสาธิตการตรวจสอบผู้ชำนาญการทหารราบ
๑ พ.ค.๕๖ "รวมใจเป็นหนึ่ง" ส่งกำลังพลทดสอบ นทล.
๓๐ เม.ย.๕๖ การเดินทางไกล ประจำเดือน เม.ย.๕๖
๒๙ เม.ย.๕๖ ตรวจความพร้อมสนามฝึกฯ
๒๙ เม.ย.๕๖ ต้อนรับนายทหารใหม่ ที่สำเร็จจาก รร.จปร.
๒๖ เม.ย.๕๖ การฝึกอบรมหลักสูตรโครงการคนไทยรักษ์แผ่นดิน(ทรด) จว.ส.พ.
๒๖ เม.ย.๕๖ ร่วมถวายพระพรฯ
๒๕ เม.ย.๕๖ ร่วมงานวัน ANZAC DAY
๒๕ เม.ย.๕๖ วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๒๔ เม.ย.๕๖ รมว.กห.อต.และคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด
๒๔ เม.ย.๕๖ ศร.ตรวจมาตรฐานการทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ
๒๓ เม.ย.๕๖ ตรวจหน่วยฝึกทหารใหม่ นขต.พล.ร.๙(ระดับกองพัน)
๒๒ เม.ย.๕๖ ตรวจความพร้อมการเตรียมการสาธิตการทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ
๑๘ เม.ย.๕๖ กิจกรรมหารือข้อราชการยามเช้า
๑๗ เม.ย.๕๖ ให้การต้อนรับ ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ.และคณะ พสอ. รุ่นที่ ๑๑
๑๑ เม.ย.๕๖ พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งและพัฒนาแกนนำภาคประชาชน
๑๑ เม.ย.๕๖ พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖
๙ เม.ย.๕๖ ผอ.สนผ.กห.มอบของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในสนาม
๕ เม.ย.๕๖ การอบรมโครงการแหล่งข่าวพลทหาร พล.ร.๙
๑ เม.ย.๕๖ พิธีให้โอวาทกำลังพล ปฏิบัติงานราชกาชสนาม
๒๙ มี.ค.๕๖ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ ๒๒๘ ปี
๒๗ มี.ค.๕๖ การฝึกอบรมหลักสูตรโครงการคนไทยรักษ์แผ่นดิน(ทรด.) จว.นครปฐม
๒๗ มี.ค.๕๖ การประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
๒๖ มี.ค.๕๖ การตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี ๒๕๕๖
๒๒ มี.ค.๕๖ พิธีปิดการอบรมและประชุมครูประจำกลุ่มขยายโอกาส
๒๒มี.ค.๕๖ พิธีบวงสรวงและสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี
๒๑ มี.ค.๕๖ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๒๐ มี.ค.๕๖ ตรวจสภาพความพร้อมรบ ร.๑๙ พัน.๑
๒๐ มี.ค.๕๖ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
๑๙ มี.ค.๕๖ คณะทำงานด้านการข่าว ทบ.ตรวจเยี่ยม
๒๐ มี.ค.๕๖ อบรมครูขยายโอกาส
๑๙ มี.ค.๕๖ ต้อนรับ จก.สห.ทบ. และคณะ
๑๙ มี.ค.๕๖ ตรวจสภาพความพร้อมรบ ร.๒๙ พัน.๓
๑๘ มี.ค.๕๖ ตรวจสภาพความพร้อมรบ ร.๙ พัน.๓
๑๗ มี.ค.๕๖ กิจกรรมรวมพลังมวลชนถวายพระพร
๘ - ๑๓ มี.ค.๕๖ การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ ๖๓
๑๑ มี.ค.๕๖ ร่วมงานมหาพุทธาภิเษก พระท่ากระดาน รุ่นสร้างกำแพง
๘ มี.ค.๕๖ ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล
๘ มี.ค.๕๖ ร่วมพิธี "แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"
๗ มี.ค.๕๖ ร่วมพิธีเปิดงาน "หอการค้า และสภาอุตสาหกรรมแฟร์ ๒๐๑๓"
๔ มี.ค.๕๖ การตรวจเยี่ยม พล.ร.๙ ของ มทภ.๑
๒๘ ก.พ.๕๖ ตรวจสนามประลองยุทธ์ (Paintball War Game) และสนามทุ่นระเบิดแสวงเครื่อง
๒๗ ก.พ.๕๖ รับคณะ รร.สธ.ทบ.
๒๗ ก.พ.๕๖ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณะภาพ
๒๒ ก.พ.๕๖ พิธีมอบสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัวที่บาดเจ็บและสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่
๒๒ ก.พ.๕๖ การจัดงานวันที่ระลึกและบำเพ็ญกุศลแก่กำลังพลในค่ายสุรสีห์ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม
๒๑ ก.พ.๕๖ การพบปะและให้โอวาททีมนักกีฬาของ พล.ร.๙ เป็นตัวแทน ทภ.๑
๒๑ ก.พ.๕๖ การฝึกเดินทางไกล ประจำเดือน ก.พ.๕๖
๑๙ ก.พ.๕๖ พิธีเปิดการอบรมโครงการจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด(รสปส)
๑๗ ก.พ.๕๖ พิธีมอบสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัวที่บาดเจ็บ และสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่
๑๗ ก.พ.๕๖ การจัดงานวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ ๒๒๘ปี
๑๕ ก.พ.๕๖ พิธีประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท
๑๔ ก.พ.๕๖ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการขยะของชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายสุรสีห์
๑๒ ก.พ.๕๖ การตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๖ ของ ร.๙
๑๒ ก.พ.๕๖ การตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๖ ของ ร.๑๙
๘ ก.พ.๕๖ การตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๖ ของ กรม สน.พล.ร.๙
๖ ก.พ.๕๖ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๕๖ พล.ร.๙ ครั้งที่ ๑
๓๑ ม.ค.๕๖ สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๕ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๖
๓๐ ม.ค.๕๖ การบรรยายธรรมแก่ข้าราชการ
๒๘ ม.ค.๕๖ ร่วมพิธีบวงสรวงและทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๒๕ ม.ค.๕๖ ตรวจเยี่ยมทีมนักกีฬายิงปืน ตัวแทน ทภ.๑
๒๕ ม.ค.๕๖ ตรวจสถานภาพความพร้อมรบ ร.๑๙ พัน ๓
๒๕ ม.ค.๕๖ ตรวจสถานภาพความพร้อมรบ ร.๑๙ พัน๒
๒๐ - ๒๔ ม.ค.๕๖ ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติงานสนาม กกล.สุรสีห์
๒๔ ม.ค.๕๖ ตรวจเยี่ยมทีมนักกีฬาของ พล.ร.๙ เป็นตัวแทน ทภ.๑กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470