dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletความรู้เรื่องกฏหมายทหาร
bulletมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับ กห.
bulletแบบพิมพ์ สบ.ทบ. ด้วยคอมพิวเตอร์
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
bulletคำสั่งกองทัพบก
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
กองพลทหารราบที่ 9 จว.กาญจนบุรี รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
วันที่ 28/12/2017   10:23:19

 ประกาศ กองพลทหารราบที่ 9 จว.กาญจนบุรี รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  (อัตราสิบเอก) จำนวน 19 อัตรา และ อะไหล่อีกกว่า 110 อัตรา ด่วนเลย!


ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร 19 อัตรา (อัตราสิบเอก)
1.ตำแหน่ง เสมียน  จำนวน 9 อัตรา อะไหล่ 30 อัตรา
2.ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน 7 อัตรา อะไหล่ 50 อัตรา
3.ตำแหน่ง อื่นๆ จำนวน 3 อัตรา อะไหล่ 30 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่กำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยแต่กำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2.เป็นทหารกองหนุน (ชาย) มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคคลิกภาพที่เหมาะสมในการรับราชการทหาร
3.มีอายุ 18  ปี บริบูรณ์ ถึง 30 ปี ยกเว้นพลขับ ต้อง 22 - 30 ปี สูง 160 ซม.
4.สำเร็จกการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างต่ำ
5.ไม่มีลายสักออกนอกร่มผ้า
6.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
7.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
8.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
9.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
10.ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ

 


กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร : ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึง 22 ธันวาคม 2560 เวลาราชการ สมัครที่ อาคารกองร้อยกองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 9    ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาครับ

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

ผลสอบทหารกองหนุน ตำแหน่ง พลขับรถ วันที่ 19/02/2018   12:47:53
กองพลทหารราบที่ 9 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2561 วันที่ 28/12/2017   10:21:23 article
โครงการ “ บรรเทาความเดือดร้อนของประชา สืบสานพระเมตตา เฉลิมพระเกียรติฯ” วันที่ 15/07/2009   13:27:06
พระมหากษัตริย์ นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ สู่...พระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 23/02/2009   11:52:08
รพ.ค่ายสุรสีห์ การออกใบรับรอแพทย์ วันที่ 12/12/2018   15:34:37
การสอบกองหนุนปี 62 วันที่ 12/12/2018   15:43:38
บัญชีราชชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทหารกองหนุน ประจำปี 2561 วันที่ 29/01/2018   14:26:06
กองพลทหารราบที่9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ ตำแหน่งเสมียน ตำแหน่งพลขับ ตำแหน่งอื่นๆ วันที่ 25/01/2018   18:24:21
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบร่างกาย ประจำปี 2561 วันที่ 23/01/2018   13:59:56 article
โครงการซ่อมแซมที่พักอาศัยราษฎรที่ยากจน ในพื้นที่ กองกำลังสุรสีห์ วันที่ 29/11/2012   18:23:27 articleกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470