ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551๒๖ ต.ค.๕๘ เสธ.พล.ร.๙ ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๘

 พ.อ.พงษ์ศักดิ์  เอี่ยมพญา เสธ.พล.ร.๙ ทำการตรวจหน่วยฝึกทหารใหม่ ในการเตรียมการรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ / ๕๘  ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ นขต.พล.ร.๙

๒๖ ต.ค.๕๘ รอง ผบ.พล.ร.๙(๒) เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร กศน.และบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการแก่ พลทหารกองประจำการ พล.ร.๙

 พ.อ.วุฒิชัย  นาควานิช  รอง ผบ.พล.ร.๙(๒) เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร กศน. และบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๖ พล.ร.๙ ที่จะปลดประจำการใน ๑ พ.ย.๕๘  ณ อาคารธรรมสถาน  ค่ายสุรสีห์

๒๔ ต.ค.๕๘ ผบ.กกล.สุรสีห์และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ฉก.จงอางศึกรับผิดชอบในพื้นที่ตามแนวชายแดน จ.ประจวบคีรีขันต์

 พล.ต.ธรรมนูญ  วิถี ผบ.กกล.สุรสีห์และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ฉก.จงอางศึกรับผิดชอบในพื้นที่ตามแนวชายแดน จ.ประจวบคีรีขันต์ โดยมอบโอวาทให้กำลังพล และ ร่วมกับ ผวจ.ประจวบคีรีขันต์ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ และ ตรวจภูมิประเทศบริเวณ ช่องทางสิงขรเพื่อรับทราบปัญหาและพลักดันให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไป

๒๓ ต.ค.๕๘ ผบ.กกล.สุรสีห์และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ฉก.ทัพพระยาเสือที่รับผิดชอบในพื้นที่ตามแนวชายแดน จ.ราชบุรีและจ.เพชรบุรี

 พล.ต.ธรรมนูญ  วิถี  ผบ.กกล.สุรสีห์และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ฉก.ทัพพระยาเสือที่รับผิดชอบในพื้นที่ตามแนวชายแดน จ.ราชบุรีและจ.เพชรบุรี โดยตรวจภูมิประเทศบริเวณช่องทางตะโกปิดทอง มอบโอวาทให้กำลังพล และ ร่วมกับ ผวจ.เพชรบุรี รับทราบและแนวทางการแก้ปัญหาช้างป่าให้อยู่ร่วมกับคนได้

๒๒ ต.ค.๕๘ รอง ผบ.กกล.สุรสีห์(๒)เป็นผู้แทนผบ.กกล.สุรสีห์ ตรวจสภาพความพร้อมรบ ร้อย.คร.กกล.สุรสีห์

 พ.อ.วุฒิชัย นาควานิช รอง ผบ.กกล.สุรสีห์(2) เป็นผู้แทน ผบ.กกล.สุรสีห์ ในการตรวจสภาพความพร้อมรบ ของ กองร้อยเคลื่อนที่เร็ว กกล.สุรสีห์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ตามแนวชายแดน และเตรียมความพร้อมในการให้การช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ในรูปแบบต่างๆ ตามนโยบายของ ผบช. ณ สนามมหาสุรสิงหนาท 

หน้า 36/87
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87  [ถัดไป]
[Go to top]กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470