ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551๑๙ มิ.ย.๕๗ รอง ผบ.พล.ร.๙(๒) ร่วมพิธีสาบานตน เพื่อการปรองดอง สมานฉันท์จังหวัดกาญจนบุรี

พ.อ.วาสิฏฐ์  มณีโชติ รอง ผบ.พล.ร.๙(๒) เป็นผู้แทน ผบ.พล.ร.๙ ร่วมงานพิธีสาบานตน เพื่อการปรองดอง สมานฉันท์ ตามคำสั่งของ คสช. ในเขตพื้นที่ จว.ก.จ. โดยมี ผวจ.ก.จ.เป็นประธานฯ มีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ พระบวรราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จว.ก.จ.

๑๙ มิ.ย.๕๗ เสธ.พล.ร.๙ ร่วมงานสมานฉันท์ สานสัมพันธ์รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ตำบลลาดหญ้า

 พ.อ.สรรเสริญ  คล้ายแก้ว เสธ.พล.ร.๙ เป็นผู้แทน ผบ.พล.ร.๙ ร่วมเป็นเกียรติ การจัดงานสมานฉันท์ สานสัมพันธ์รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ต.ลาดหญ้า โดยมี ผวจ.ก.จ.เป็นประธานฯ มีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาล ต.ลาดหญ้า

๑๗ มิ.ย.๕๗ รอง ผบ.พล.ร.๙(๒) ร่วมกิจกรรมกาญจนบุรีสร้างสามัคคีคืนสุขให้ประชาชน

 พ.อ.วาสิฏฐ์  มณีโชติ  รอง ผบ.พล.ร.๙(๒)เป็นผู้แทน ผบ.พล.ร.๙ ร่วมกิจกรรมกาญจนบุรีสร้างสามัคคีคืนสุขให้ประชาชน และบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)โดยมี ผวจ.ก.จ. เป็นประธานฯ ณ แพธาราบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

๑๑ มิ.ย.๕๗ พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรภาษาประเทศใกล้เคียงและภาษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗

 พ.อ.วาสิฏฐ์  มณีโชติ รอง ผบ.พล.ร.๙(๒)เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรภาษาประเทศใกล้เคียงและภาษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารชนะศึก พล.ร.๙

๑๖ มิ.ย.๕๗ รอง ผบ.พล.ร.๙(๒) ให้การต้อนรับคณะทำงานด้านกำลังพลฯ

 พ.อ.วาสิฏฐ์  มณีโชติ รอง ผบ.พล.ร.๙(๒) เป็นผู้แทน ผบ.พล.ร.๙ ให้การต้อนรับ พล.ท.ศุภฤกษ์  ไม้แก้ว หน.คณะทำงานด้านกำลังพล ทบ. และคณะฯในโอกาสเดินทางมาเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทบ. กับ ม.สวนสุนันทา ณ พระบวรราชานุสาวรีย์ฯ

หน้า 56/87
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87  [ถัดไป]
[Go to top]กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470