ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551๑๙ ก.ย.๕๖ สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯถวายเป็นพระราชกุศล

 พ.อ.เกษม  เบญจนิรัติศัย รอง ผบ.พล.ร.๙ เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรม สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสครบพระชันษา ๑๐๐ ปี ณ หอพระพุทธบารมีมหาสุรสีห์ชนะชัย

๑๙ ก.ย.๕๖ พิธีการรายงานตนเองของ นทน.รร.สธ.ทบ.

 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.พล.ร.๙ เป็นประธานในพิธีการรายงานตนเองของนายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ.ชุดที่ ๙๑ และนายทหารสัญญาบัตรที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๙๒ ณ ห้องรับรอง ๑ บก.พล.ร.๙

๑๖ ก.ย.๕๖ ผบ.กกล.สุรสีห์ ปิดการปฐมนิเทศกำลังพลผู้ปฏิบัติงานสนาม ประจำปี ๒๕๕๗

 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.พล.ร.๙ / ผบ.กกล.สุรสีห์ เป็นประธานในพิธีปิดการปฐมนิเทศกำลังพลผู้ปฏิบัติงานสนามของ กกล.สุรสีห์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารชนะศึก 

๑๓ ก.ย.๕๖ พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

 พ.อ.เกษม  เบญจนิรัติศัย รอง ผบ.พล.ร.๙(๒) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร ใน บก.พล.ร.๙/บก.กกล.สุรสีห์ และ นขต.บก.พล.ร.๙ (ระดับกองร้อย)ที่ได้เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องรับรอง ๑ บก.พล.ร.๙

๑๒ ก.ย.๕๖ รอง ผบ.พล.ร.๙(๒) ให้การต้อนรับ ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.และคณะฯ

 พ.อ.เกษม  เบญจนิรัติศัย รอง ผบ.พล.ร.๙(๒) ให้การต้อนรับ พ.อ.สัญชัย  เกิดสวัสดิ์  ผบ.กรม นนร.ร.อ.รร.จปร. ในโอกาสนำคณะนายทหารปกครองเข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ ในพื้นที่ พล.ร.๙ ณ พระบวรราชานุสาวรีย์ฯ

หน้า 74/87
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87  [ถัดไป]
[Go to top]กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470