ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551และเมื่อ 221430 ก.พ.61 ผบ.พล.ร.9 เป็นประธานพิธีประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท แก่กำลังพลนายทหารประทวน ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.ร.9
วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต. สนิธชนก สังขจันทร์ ผบ.พล.ร.๙ ได้ทำการตรวจเยี่ยมการฝึก พัน.ฉก. ปี ๖๑ (ครั้งที่๑) ณ พื้นที่ฝึก อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี และได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของฝ่ายอำนวยการ ณ ทก.พัน. และการปฏิบัติตามระเบียบการนำหน
เมื่อ 121830 ก.พ.61 ผบ.พล.ร.9 พร้อมคณะฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางเลื่อน นาควงศ์ มารดาของ พล.อ.ภาณุวัชร นาควงศ์(อดีต ผบ.พล.ร.9) สมาชิก สนช. ณ วัดพระศรีมหาธาตุ(บางเขน) ศาลา 2
เมื่อ ๖ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ผบ.พล.ร.๙, รอง ผบ.พล.ร.๙(๒), เสธ.พล.ร.๙, รอง เสธ.พล.ร.๙ (๒) และ หน.ฝขว.พล.ร.๙ ได้ให้การต้อนรับ นาวาเอก คริส สมิทธิ์ ผชท.อต./ไทย, มิสเตอร์ เจมส์ แฮนเดอร์เซนต์ รอง ออท.นิวซิแลนด์ และ มิสเตอร์ คริส ม๊อค ในโอกาสที่เดินทางเข้าเยี่ยมคำน
เมื่อ 061300 ก.พ.61 ผบ.พล.ร.9 เป็นประธานจัดการประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผน เตรียมการฝึกเป็นหน่วย พัน.ฉก. ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม1 บก.พล.ร.9 ก่อนนำกำลังเข้ารับการตรวจสอบการฝึก ณ ศฝยว.ทบ.
หน้า 19/87
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87  [ถัดไป]
[Go to top]กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470