ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551๒๗ ส.ค.๕๗ การอบรม "คนไทยรักษ์แผ่นดิน"

 พ.อ.วาสิฏฐ์   มณีโชติ  รอง ผบ.พล.ร.๙(๒) เป็นประธานในการฝึกอบรมเครือข่ายภาคประชาชน หลักสูตร  "คนไทยรักษ์แผ่นดิน" แม่บ้านทหารบกค่ายสุรสีห์ รุ่นที่ ๕  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒  พรรษาฯ 

๒๖ ส.ค.๕๗ การปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานสนามของ กกล.สุรสีห์ ประจำปี ๒๕๕๘

 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.กกล.สุรสีห์ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ กำลังพลผู้ปฏิบัติงานสนามของ กกล.สุรสีห์  ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคารชนะศึก 

๒๒ ส.ค.๕๗ พิธีมอบโล่รางวัลโครงการครูทหารสานวินัยฯ

 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง  ผบ.พล.ร.๙ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลโครงการครูทหารสานวินัยร้อยใจไทยเทิดไท้องค์ราชัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ  อาคารชนะศึก

๑๘ - ๒๓ ส.ค.๕๗ รอง ผบ.บก.ควบคุม พล.ร.๙(๑) ตรวจเยี่ยม ร้อย รส.ส่วนที่ ๑

 พ.อ.อดิศร  โครพ  รอง ผบ.บก.ควบคุม พล.ร.๙(๑) เป็น หน.คณะ ตรวจเยี่ยม ร้อย รส.ส่วนที่ ๑ ในพื้นที่ กทม.

๒๐ ส.ค.๕๗ รับคณะ นนร.ชั้นปีที่ ๔

 พ.อ.สมจิตร  คำประพันธ์ หน.สง.ผบ.พล.ร.๙ ให้การต้อนรับ คณะ ครูอาจารย์และ นนร.ชั้นปีที่ ๔ ในโอกาสศึกษาดูงาน พล.ร.๙ ณ พระบวรราชานุสาวรีย์

หน้า 51/87
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87  [ถัดไป]
[Go to top]กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470