ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551๒๕ มี.ค.๕๗ รอง ผบ.พล.ร.๙(๑)ร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ "ชาวกาญจน์ช่วยภัยแล้ง"

 พ.อ.อดิศร  โครพ รอง ผบ.พล.ร.๙(๑) ร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ "ชาวกาญจน์ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" และให้การสนับสนุนกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ณ ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง จว.ก.จ. โดยมี ผวจ.ก.จ.เป็นประธานในพิธี

๒๕ มี.ค.๕๗ เดินทางไกลประจำเดือน มี.ค.๕๗

 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.พล.ร.๙/ผบ.กกล.สุรสีห์/ผอ.กอ.รมน.ภาค๑ สย.๒ นำกำลังพล บก.พล.ร.๙/กกล.สุรสีห์/กอ.รมน.ภาค๑ สย.๒ เดินทางไกลประจำเดือน มี.ค.๕๗

๑๔ มี.ค.๕๗ ผบ.พล.ร.๙/เจ้าของโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์เป็นประธานมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย

 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.พล.ร.๙/เจ้าของโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์

๒๑ มี.ค.๕๗ รอง มทภ.๑(๓) ตรวจการฝึกเป็นหน่วยกองพันและกองพันผสม ประจำปี ๒๕๕๗

 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.พล.ร.๙ ให้การต้อนรับ พล.ต.เทพพงศ์  ทิพย์จันทร์  รอง มทภ.๑(๓)และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจการฝึกเป็นหน่วยกองพันและกองพันผสม ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณ สนาม ฮ.ชั่วคราว บ.หนองปล้อง ต.บ้านเก่า จว.ก.จ.

๑๔ มี.ค.๕๗ ผบ.พล.ร.๙ ตรวจความพร้อมรบการฝึกเป็นหน่วยกองพันและกองพันผสม ประจำปี ๒๕๕๗

 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.พล.ร.๙ เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกเป็นหน่วยกองพันและกองพันผสม ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามบิน ร้อย.บ.พล.ร.๙

หน้า 62/87
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87  [ถัดไป]
[Go to top]กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470