ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551๑๖ ต.ค.๕๖ การจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี ให้กับนายทหารสัญญาบัตร

 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.พล.ร.๙ เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการปรับย้ายขึ้นครองตำแหน่งสูงขึ้น และนายทหารสัญญาบัตรได้รับการปรับย้ายเข้ามารับราชการใน พล.ร.๙ ณ พาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท

๙ ต.ค.๕๖ ตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย และแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์

 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.ศบภ.พล.ร.๙ และคณะฯ เดินทางตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยและแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ ต.บ้านเก่า อ.เมือง และ ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย  จว.ก.จ.

๕ ต.ค.๕๖ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก จังหวัดกาญจนบุรี ณ รร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร  ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จว.ก.จ. โดยมี ผวจ.ก.จ.,พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.พล.ร.๙ และ ส่วนราชการ เฝ้ารับเสด็จ

๓ ต.ค.๕๖ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์เทิดพระเกียรติ ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.พล.ร.๙และคณะฯ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์เทิดพระเกียรติ ฉลองพระชันษา  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ บริเวณหน้าบ้านคชวัตร ถ.ปากแพรก อ.เมือง  จว.ก.จ. โดยมี ผวจ.ก.จ.เป็นประธานในพิธี

๓๐ ก.ย.๕๖ พิธีเปิดสนามยิงปืน,ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และสนามกีฬา

 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.กกล.สุรสีห์  เป็นประธานในพิธีเปิดสนามยิงปืน,ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ สนามกีฬา ซึ่งได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจาก พล.พัฒนา ๑ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ณ พื้นที่ฉก.ทัพพระยาเสือ โดยมี พ.อ.ฐกัด  หลอดศิริ รอง ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ ให้การต้อนรับ

หน้า 72/87
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87  [ถัดไป]
[Go to top]กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470