ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551๓๐ ก.ย.๕๖ การเปิดหลักสูตรการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า

 พ.อ.สุรินทร์  นิลเหลือง เสธ.พล.ร.๙ เป็นประธานการเปิดหลักสูตรการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะขีดความสามารถการต่อสู้ ให้กับกำลังพลใน พล.ร.๙ ณ ร้อย.สห.พล.ร.๙

๒๙ ก.ย.๕๖ รับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร

 พ.อ.สุรินทร์  นิลเหลือง เสธ.กกล.สุรสีห์ เป็นผู้แทน ผบ.กกล.สุรสีห์ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงแนวชายแดนไทยฯ  ณ พระบวรราชานุสาวรีย์ฯ เพื่อวางพวงมาลา และกล่าวต้อนรับคณะฯ ณ ห้องประชุม ๑ บก.พล.ร.๙

๒๖ ก.ย.๕๖ ตรวจเยี่ยมนักกีฬา ทภ.๑ ในส่วนที่ พล.ร.๙ รับผิดชอบ

 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.พล.ร.๙ เป็น หน.คณะตรวจเยี่ยมทีมกีฬา ทภ.๑ ณ สนามฝึกซ้อมของแต่ละชนิดกีฬา

๒๖ ก.ย.๕๖ พิธีพบปะประธานรุ่น และคณะกรรมการรุ่น "คนไทยรักษ์แผ่นดิน"

 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง  ผบ.พล.ร.๙ เป็นประธานในพิธีพบปะประธานรุ่น และคณะกรรมการรุ่น ที่ผ่านการฝึกอบรม เครือข่ายภาคประชาชน หลักสูตร "คนไทยรักษ์แผ่นดิน" ณ อาคารเฉิลมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษา บรมราชินีนาถ 

๒๓ ก.ย.๕๖ ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร

 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.พล.ร.๙ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง๑ บก.พล.ร.๙

หน้า 73/87
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87  [ถัดไป]
[Go to top]กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470