ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551๒๘ มิ.ย.๕๖ ร่วมพิธีปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ

 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.พล.ร.๙ ร่วมพิธีปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำฯ โดยมี มทภ.๑ เป็นประธานในพิธี ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.

๒๘ มิ.ย.๕๖ เดินทางไกลประจำเดือน มิ.ย.๕๖

 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.พล.ร.๙/ผบ.กกล.สุรสีห์/ผอ.กอ.รมน.ภาค๑ สย.๒ นำกำลังพล บก.พล.ร.๙ /กกล.สุรสีห์ /กอ.รมน.ภาค๑ สย.๒ เดินทางไกลประจำเดือน มิ.ย.๕๖ 

๒๗ มิ.ย.๕๖ กิจกรรมปลูกป่า โครงการ "ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ"

 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.กกล.สุรสีห์ เป็นประธานในพิธีปลูกป่าโครงการ "ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีนาถ" ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมี พ.อ.วาสิฎฐ์  มณีโชติ ผบ.ฉก.ลาดหญ้า ให้การต้อนรับ  ณ บริเวณ พื้นที่ปลูกป่า บ้านอู่ล่อง หมู่ที่ ๔ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จว.ก.จ. 

๒๕ มิ.ย.๕๖ รอง มทภ.๑(๒) ตรวจเยี่ยมการเตรียมการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๕๖

 พล.ต.ไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.พล.ร.๙ ให้การต้อนรับ พล.ต.ภาณุวัชร  นาควงษม์ รอง มทภ.๑(๒) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๖ ของ พล.ร.๙ (ร.๙ พัน.๓)  ณ บก.พล.ร.๙ 

๒๔ มิ.ย.๕๖ พิธีปฐมนิเทศและไหว้ครูนักศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ทหารกองประจำการ

 พ.อ.สุรินทร์  นิลเหลือง เสธ.พล.ร.๙ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๖ ณ อาคารธรรมสถาน ค่ายสุรสีห์

หน้า 83/87
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87  [ถัดไป]
[Go to top]กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470