ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เสมียน 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พลขับรถ

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการเลื่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 27/03/2024   21:36:38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์บรรจุเข้ารับราชการของผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการเลื่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง เสมียน / ตำแหน่ง พลขับ ผู้มีสิทธิ์ทดสอบพลขับรถยนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค. 67 เวลา 0700 ณ รร.ขส.ทบ
วันที่ 27/02/2024   13:21:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์บรรจุเข้ารับราชการของผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการเลื่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง เสมียน / ตำแหน่ง พลขับ ผู้มีสิทธิ์ทดสอบพลขับรถยนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค. 67 เวลา 0700 ณ รร.ขส.ทบ
วันที่ 27/02/2024   13:21:39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาควิชาการ ของผู้สมัครสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการเลื่อนปลดประการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันพฤหัสดีที่ 22 ก.พ.67 เวลา 1330 ณ อาคารอบรมศูนย์สัมนา พล.ร.9 (ตำแหน่ง เสมียน / ตำแหน่ง พลขับ)
วันที่ 21/02/2024   14:30:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถภาพ ของผู้สมัครบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการเลื่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ใน วันอังคารที่ 20 ก.พ.67 เวลา 0730 ณ ร้อย.ลว.ไกล.9 ,สนามสุรสิงหนาท และ สระว่ายน้ำ พล.ร.9 ตำแหน่ง เสมียน /ตำแหน่ง พลขับ
วันที่ 19/02/2024   13:49:00
ประกาศรับสมัครบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการเลื่อนปลดประจำการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
วันที่ 08/02/2024   13:04:10
ทหารกองประจำการออนไลน์ปี 67 เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 ม.ค.67
วันที่ 08/02/2024   12:47:22
กองทัพบกได้จัดทำโครงการจัดหางานให้กับทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการในแต่ละผลัด
วันที่ 08/03/2023   11:00:05
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากทหารกองประจำการ เลื่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 03/03/2023   12:51:01
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบขับรถยนต์ ตำแหน่ง พลขับพล ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 24/02/2023   13:42:46
หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470