ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เสมียน 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พลขับรถ

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ ตำแหน่ง เสมียน พลขับ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 04/02/2022   14:14:20
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตำแหน่ง พลขับ เสมียน ประจำปี 2565
วันที่ 02/02/2022   18:58:18
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบร่างกาย ตำแหน่ง เสมียน พลขับ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 28/01/2022   10:46:41
กองทัพบก เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
วันที่ 14/12/2021   11:01:06

 กองทัพบก เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

บัญชีสรุปรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ 02/05/2022   09:56:39
บัญชีสรุปรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ 02/05/2022   10:14:05
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน ประจำปี 2564 ตำแหน่ง พลขับรถ
วันที่ 30/03/2021   13:42:51
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง เสมียน พลขับ ช่างวิทยุและตำแหน่งอื่นๆประจำปี 2564
วันที่ 18/03/2021   09:56:06
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในตำแหน่ง เสมียน พลขับ ช่างวิทยุ และตำแหน่งอื่นๆ
วันที่ 11/03/2021   16:20:24
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบร่างกายในตำแหน่ง เสมียน พลขับ ช่างวิทยุ และตำแหน่งอื่นๆ
วันที่ 10/03/2021   16:08:21
หน้า 2/6
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470