ReadyPlanet.com
dot
dot
เรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
dot
bulletเสาประวัติศาสตร์ พล.ร.9
bulletโครงการท่องเที่ยว พล.ร.9
bulletwebboardสำหรับชาวค่ายสุรสีห์
bulletหน่วยงานภายใน พล.ร.๙
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
bulletโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
bulletเครื่องราชอิสริยาภรณ์
bulletการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เต็มยศ)
bulletกาญจนบุรี
dot
บทความและสาระน่ารู้
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletหลักนิยมในการรบที่ไม่มีในคู่มือราชการสนามของกองทัพบกไทย
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
bullet รายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2561
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2560
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2559
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2558
bulletรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2557
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/8/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (19/1/59)
bullete - book ฝสบ.พล.ร.9 (31/10/60)
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
bulletระเบียบ กห.ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
bulletระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เสมียน 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พลขับรถ

 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนประจำป่ี 63 ตำแหน่ง เสมียน ช่างยนต์ และ อื่นๆ
วันที่ 30/01/2020   13:57:07
เลื่อนประกาศผลสอบกองหนุ่นประจำปี 2563. ให้ผู้รับการทดสอบติดตามประกาศผลทดสอบได้ทางเว็บไซต์กองพลทหารราบที่ ๙ ต่อไป
วันที่ 28/01/2020   16:48:51
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง พลขับรถ เสมียน ช่างยนต์ และ อื่นๆ
วันที่ 23/01/2020   14:23:08
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบร่างกาย เสมียน พลขับรถ ช่างยนต์ และอื่นๆ
วันที่ 21/01/2020   12:23:30
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในตำเเหน่ง ช่างยนต์, เสมียน, พลขับรถ, เเละอื่นๆ
วันที่ 07/01/2020   12:55:56
รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ 25/11/2019   12:43:19
กองทัพไทยสนับสนุนยุทโธปกรณ์ให้กับ "กองกำลังสุรสีห์" ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
วันที่ 26/08/2019   13:20:12
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน ตำแหน่ง อื่น(พลสูทกรรม) และ ตำแหน่ง ช่างวิทยุ ประจำปี 62
วันที่ 10/07/2019   11:20:14
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ ตำแหน่ง ช่างวิทยุ พลสูทกรรม และ อื่นๆ
วันที่ 04/07/2019   14:41:35
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบร่างกาย ตำแหน่ง ช่างวิทยุ และ อื่นๆ
วันที่ 02/07/2019   16:27:22
หน้า 4/7
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470